Tidsstyring

Ledelsesbloggen

Tid og tidsstyring

Tekst av systemforvalter 18. feb. 2013 Streaming

Se foredrag (video) om tid og tidsstyring, - hvordan du kan styre tiden din bedre.

Foredrag om tidsstyring

En tendens i tiden er at tiden blir for knapp. Man er opptatt av å spare tid, å kjøpe tid og man er opptatt av å bruke ”kvalitetstid”.
På engelsk brukes begrepet ”Return on Time”, ordspill på ROI ”Return on Investment”, som lett forstås, men ikke lett oversettes. Man skal ha maksimalt igjen for investeringer i tid.

Tid er mer enn penger

Faggruppen for Etikk og Lederskap inviterte til et praktisk foredrag om tid og tidsstyring 25.februar.

Foredragsholder var kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter Jan-Sverre Syvertsen. Sammen med psykolog Morten Müller-Nilssen driver han bloggen tidsinnstilt.no

Jan-Sverre snakker om hvordan åpne landsskap stjeler oppmerksomhet og tid, gir tips for å tidsstyring, om hvordan vi kan unngå stress, om hvor viktig søvn er og mye mer.

Se video fra foredraget hans i to deler:

Les også