Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne og mann samarbeider, Tekna Egen bedrift

Tema: Ledelse og utvikling

Tekna Egen bedrift. Tilbud til medlemmer fra medlemmer

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 21. mars 2018

Mange Tekna-medlemmer driver egen virksomhet det meste av yrkeslivet eller i perioder, eller de driver egen virksomhet ved siden av annet lønnet arbeidsforhold. Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til alle disse.

Per i dag har nesten 2100 Tekna-medlemmer meldt seg som interessert i det som foregår i dette nettverket. Mange av disse driver ikke egen virksomhet i dag. Det følger ingen forpliktelser med om du ikke vil engasjere deg. Kjenner du noen som du tror kan ha interesse av denne delen av Tekna må du gjerne dele blogginnlegget med disse. Nedenfor kan du lese mer om Tekna Egen bedrift og om hvordan du eventuelt kan engasjere deg.

Lokale tilbud i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Tekna Egen bedrift hadde ved inngangen til 2017 aktive lokale nettverk i Oslo og Trondheim og fikk i løpet av 2017 etablert slike i Stavanger og Bergen. I alt ble det gjennomført 16 lokale arrangementer i 2017 med til sammen drøyt 300 deltakere. Lokale arrangementer markedsføres på de aktuelle avdelingenes nettsider. I 2016 utviklet styret et fire-timers kveldskurs som siden er gjennomført i flere byer rundt om i landet. Kurset tilbys som medlemskurs og kan «bestilles» av Teknas lokalavdelinger gjennom distriktskontorene.

Mentorordningen og gode råd – For medlemmer fra medlemmer. Tekna Egen bedrift har etablert en mentorordning der medlemmer med erfaring fra etablering og drift av egen virksomhet stiller opp som mentorer. I 2017 ble det formidlet 27 slike kontakter mellom mentor og mentee. Mentorsamlingen er en årlig begivenhet i Tekna Egen bedrift. Formål med samlingen er utveksling av erfaringer mellom mentorene. Det er også et mål å identifisere nye utfordringer medlemmene kommer med i sine møter med mentorene og drøfte hvordan man kan møte disse. Sekretariatet gir dessuten advokatråd til medlemmene gjennom egen kontakt i Tekna. Medlemmer i alle faser av livet søker råd, studenter, arbeidsledige, medlemmer med sluttpakker, pensjonister. I 2017 ble det journalført rundt regnet 140 saker. Mange mer uformelle henvendelser ble besvart i tillegg. Tekna Egen bedrift etablerte i 2017 et samarbeid med nettstedet Miniforetak.no for å supplere egen rådgivning til medlemmene.

Bank, forsikring og politikk. Gjennom Tekna Egen bedrift tilbyr Tekna banktjenester i samarbeid med DNB og forsikringer i samarbeid med Gjensidige<. Tekna Egen bedrift er representert i Akademikerne-Næringsdrivende. Arbeid for å bedre rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende gjøres i hovedsak gjennom dette nettverket av akademikerforeninger. Men styret i Tekna Egen bedrift var i 2017 for egen del engasjert i høringen på Delingsøkonomiutvalgets utredning.

Hva skjer i arbeidsmarkedet? Gjennom Tekna Egen bedrift vil vi i Tekna arbeide for at foreningen hele tiden har et tilbud til medlemmene tilpasset det arbeidsmarkedet vi har og hvordan medlemmene velger å forholde seg til dette. På Teknas lederblogg publiseres det blant annet innlegg som adresserer disse utfordringene. Hva skal vi innrette oss mot? Professor Edward Hess, som har skrevet bok om våre utfordringer i digitaliseringens tidsalder, sier vi må lære oss å leve med maskiner som på stadig flere områder er smartere enn oss. Vi må tenke helt nytt. Vi må først og fremst dyrke kunnskap om læring og om hvordan vi fungerer sammen med andre mennesker. Andre som MIT-økonomen David Autor viser til Polyanis Paradox og historien for å forklare at teknologi som erstatter manuelt arbeid i neste omgang gir nye arbeidsmarkeder med mange jobber både for høyt utdannede og ufaglærte. Mens vi venter må vi følge med så godt vi kan på nye fenomener som folkefinansiering og utviklingen av roboter som kanskje kan komme oss til unnsetning.

Vil du engasjere deg. Tekna Egen bedrift er organisert med et styre som gir Tekna råd om hvordan tilbudet i nettverket bør utvikles. Dette velges av nettverkets medlemmer. I praksis skjer dette i tilknytning til samlingen for mentorer og representanter for de lokale aktivitetene i nettverket som i år gjennomføres 25. til 26. april 2017. Alle nettverksmedlemmer har i prinsippet anledning til å gi til kjenne sin menig om valget og aktivitetene i nettverket. I år skal det rekrutteres to nye medlemmer til styret. Det sittende styret finner du her. Det vil ved innstilling av kandidater spesielt bli lagt vekt på å få med representanter i styret fra regioner der Tekna Egen bedrift har lokale grupper. Har du synspunkter innspill til arbeidet i Tekna Egen bedrift eller på valg av nye medlemmer til styret kan du sende dine synspunkter og innspill per e-post til [email protected] innen onsdag 18. april 2018 kl. 12.00. Du vil da motta møteinformasjon med årsrapport, innstilling til valg av nye styremedlemmer og beskjed om hvordan du kan delta i valget om du ønsker det.

Les også