Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Grunder, mann, Tekna Egen bedrift

Ledelsesbloggen

Tekna Egen bedrift. Tilbud til medlemmer fra medlemmer

Tekst av John M. Raaheim 11. mars 2019

Mange Tekna-medlemmer men velger å starte egen virksomhet, noen som gründere, andre som konsulenter. Noen driver slik virksomhet i perioder, andre det meste av sitt yrkesaktive liv. Noen driver egen virksomhet ved siden av lønnet arbeid. Her beskriver vi Teknas tilbud til slike medlemmer.

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til alle disse.

Per i dag har over 2200 Tekna-medlemmer meldt seg som interessert i det som foregår i dette nettverket og krysset av for denne interessen på «Min side». Mange av disse driver ikke egen virksomhet i dag, men ser kanskje for seg en fremtid med slik virksomhet. Det følger ingen forpliktelser med registreringen om du ikke vil engasjere deg. Kjenner du noen som du tror kan ha interesse av denne delen av Tekna må du gjerne dele blogginnlegget med disse. Nedenfor kan du lese mer om Tekna Egen bedrift og om hvordan du eventuelt kan engasjere deg.

 

Lokale tilbud i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. 

Tekna Egen bedrift hadde ved inngangen til 2019 lokale nettverk for medlemmene i Oslo (Oslo avdelings Gründergruppe), i Trondheim, Stavanger og Bergen. I alt ble det gjennomført 10 lokale arrangementer i 2018 med noe over 250 deltakere til sammen. Lokale arrangementer markedsføres på de aktuelle avdelingenes nettsider. Styret og sekretariatet for Tekna Egen bedrift har utviklet ettermiddagsskurs som kan «bestilles» for gjennomføring lokalt av Teknas avdelinger gjennom distriktskontorene.

Mentorordningen og gode råd – For medlemmer fra medlemmer. 

Tekna Egen bedrift har etablert en mentorordning der medlemmer med erfaring fra etablering og drift av egen virksomhet stiller opp som mentorer. I 2018 ble det formidlet 20 slike mentor/mentee-kontakter. I tillegg kan medlemmer ta kontakt med to advokater i sekretariatet.

 

Advokatene Sekretariatet gir dessuten advokatråd til medlemmene gjennom egen I 2017 ble det journalført rundt regnet 140 saker. Mange mer uformelle henvendelser ble besvart i tillegg. Tekna Egen bedrift etablerte i 2017 et samarbeid med nettstedet Miniforetak.no for å supplere egen rådgivning til medlemmene. Medlemmer i alle faser av livet søker råd, studenter, arbeidsledigemedlemmer med sluttpakkerpensjonister.

Mentorsamlingen er en årlig begivenhet i Tekna Egen bedrift. Formål med samlingen er å utveksle erfaringer mellom mentorene og mellom mentorer og sekretariat. Her identifiserer man nye utfordringer medlemmene presenterer og drøfter hvordan man kan bidra til å løse disse.

Bank, forsikring og politikk. 

Gjennom Tekna Egen bedrift tilbyr Tekna banktjenester i samarbeid med Danske Bank og forsikringer i samarbeid med Gjensidige. Tekna Egen bedrift er representert i Akademikerne-Næringsdrivende. Arbeid for å bedre rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende gjøres i hovedsak gjennom dette nettverket av akademikerforeninger.

Hva skjer i arbeidsmarkedet? 

Gjennom Tekna Egen bedrift skal vi i Tekna arbeide for at foreningen har et tilbud til medlemmene tilpasset det arbeidsmarkedet vi har og hvordan medlemmene velger å forholde seg til dette. På Teknas lederblogg publiseres det blant annet innlegg som adresserer disse utfordringene. Hva skal vi innrette oss mot? Professor Edward Hess, som har skrevet bok om våre utfordringer i digitaliseringens tidsalder, sier vi må lære oss å leve med maskiner som på stadig flere områder er smartere enn oss. Vi må tenke helt nytt. Vi må først og fremst dyrke kunnskap om læring og om hvordan vi fungerer sammen med andre mennesker.

Andre som MIT-økonomen David Autor viser til Polyanis Paradox og historien for å forklare at teknologi som erstatter manuelt arbeid i neste omgang gir nye arbeidsmarkeder med mange jobber både for høyt utdannede og ufaglærte. Mens vi venter må vi følge med så godt vi kan på nye fenomener som folkefinansiering og utviklingen av roboter som kanskje kan komme oss til unnsetning.

Det siste året har styret engasjert seg i arbeidet med Digital21, GDPR, utfordringer knyttet til kunstig intelligens og digitalisering og nye forretningsmodeller. Fremover vil det Grønne skiftet og hvordan Tekna kan bidra til dette bli viktig.

Vil du engasjere deg? 

Tekna Egen bedrift er organisert med et styre som gir Tekna råd om hvordan tilbudet i nettverket bør utvikles. Dette velges av nettverkets medlemmer. I praksis skjer dette i tilknytning til samlingen for mentorer og representanter for de lokale aktivitetene i nettverket som i år gjennomføres 9. til 10. april. Det sittende styret finner du her.

Ønsker du å engasjere som mentor og/eller styremedlem, eller har du synspunkter og/eller innspill til arbeidet i Tekna Egen bedrift kan du ta kontakt direkte til sekretariatet ved jmr@tekna.no så kontakter vi deg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer