Gi og ta uke 24

Ledelsesbloggen

Ta eller gi når du «utvikler» nettverk?

Tekst av John M. Raaheim 12. juni 2015

Den amerikanske organisasjonspsykologen og professoren Adam Grant har skrevet en bok (også norsk utgave) om å gi og ta. I følge forfatteren avslører boken en revolusjonerende vei til suksess i det å utvikle personlig nettverk, godt samarbeid, i forhandlinger og i ledelse. Grant deler for sitt formål mennesker inn i to hovedtyper. De som tar. …

Den amerikanske organisasjonspsykologen og professoren Adam Grant har skrevet en bok (også norsk utgave) om å gi og ta. I følge forfatteren avslører boken en revolusjonerende vei til suksess i det å utvikle personlig nettverk, godt samarbeid, i forhandlinger og i ledelse. Grant deler for sitt formål mennesker inn i to hovedtyper.

De som tar. Den ene hovedtypen er «skaffere». Dette er mennesker som bevisst søker å få mer ut av relasjoner enn de gir inn i dem. De setter sin egeninteresse foran andres interesse. Fokuset er egoistisk. De evaluerer andre ut fra hvilken verdi de kan ha for dem selv. De opplever å leve i et samfunn der man «blir spist» om man ikke «spiser» selv. For å lykkes må du være bedre enn andre. Selvpromotering er viktig for slike mennesker. Slik kan de sikre seg at de selv blir kreditert for resultatene av egen og gjerne også andres innsats. De stoler ikke på andre. De tror alle er som dem selv.

De som gir. Den andre hovedtypen er «delere». Disse menneskene gir som regel mer inn i relasjoner enn de får tilbake. De søker etter hva andre trenger av det de selv kan gi. De deler av sin tid, energi, sine kunnskaper og evner i kontakt med andre mennesker. De bidrar dersom de opplever at nytten for den som mottar er større enn ulempen de selv pådrar seg ved å bidra. De ønsker å se andre blomstre.

De som balanserer. Men, sier Grant, bare noen få rendyrker disse hovedtypene. De fleste av oss søker mot en form for balanse i det å gi og ta i hverdagen vår, eller sier han, vi veksler litt mellom å ta imot og gi fra oss. Slik får han også en tredje hovedtype av mennesker. De vanlige, de som ikke stikker seg ut, «balansekunstnerne».

Hva med karrieren? Grant mener å ha belegg for at det i «ingeniørverdenen» er slik at de minst produktive og minst effektive ingeniørene er delere De er så opptatt av å hjelpe at de ikke får gjort sitt eget arbeid. Men, sier han, de ingeniørene som er mest produktive er også delere. Samme er også tilfelle blant andre profesjoner. De som gir i relasjoner dominerer både i topp og bunn av karrierestigene. Ikke nok med det. Mange toppledere er også av denne typen.

Nettverk? Hva så med utvikling av personlige nettverk? Balansekunstnerne har små nettverk. Det får du når du tenker «jeg vil gjør noe for deg om du gjør noe for meg» før du innlater deg mer varig med noen. Skafferne har noe større nettverk fordi de de hele tiden må erstatte mennesker i nettverket som har fått nok av å bli utnyttet av dem. Delerne på sin side utvikler og vedlikeholder store og rike nettverk. Ved sin måte å være på utvikle relasjoner til andre mennesker med normer i favør av «å tilføre» heller enn «å klatre» eller «drive handel». Slik øker de nytten for alle involverte, ifølge Grant, og nettverket vokser og blomstrer.

Hva kan vi lære? Grant mener at om vi skifter litt i retning av verdiene til delerne vil vi, fritt oversatt finne, at vi får mer følelse av å lykkes og ha suksess, og rikere og mer varige opplevelser i samspill med andre mennesker. Kanskje verdt et forsøk. Og vil du se Adam Grant live er han å finne på blant annet Ted.com.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer