Steve Jobs

Ledelsesbloggen

Steve Jobs – Fra revolusjoner til småskrittsforbedringer

Tekst av John M. Raaheim 20. juni 2015

Aprilutgaven av magasinet Fast Company i år inneholdt en artikkel av redaktør Rick Tetzeli i samme magasin. Han har skrevet bok om Steve Jobs sammen med Brent Schlender «Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader». Boken beskriver et menneske med uvanlig talent som også evnet å endre arbeidsstil underveis …

Aprilutgaven av magasinet Fast Company i år inneholdt en artikkel av redaktør Rick Tetzeli i samme magasin. Han har skrevet bok om Steve Jobs sammen med Brent Schlender «Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader». Boken beskriver et menneske med uvanlig talent som også evnet å endre arbeidsstil underveis i livet.

En læremaskin uten lederresept. Tetzeli og Schlender hevder at Jobs var inderlig opptatt av stadig forbedringer, både av forretningsvirksomheten han drev, og av seg selv. Mange snakker om sine forbedringer både privat og offentlig. Det gjorde ikke Jobs. Han trakk imidlertid kunnskap «inn med pusten», hvor som helst han kunne finne kunnskap, gjennom hele livet. En nær medarbeider skal ha karakterisert ham som en «læremaskin». I følge forfatterne hadde han ingen «lederresept» som han fulgte livet gjennom. Apple II ble ikke til på samme måte som iPad og Apple på 2000-tallet hadde lite til felles med «røverbandene» som bygde Macen.

Delegasjon og detaljstyring. Jobs var ikke spesielt god på finansielle utfordringer. Her delegerte han. Andre deler av organisasjonen ble detaljstyrt ned til det minste. Å lede team som skulle arbeide langsiktig mot mål langt frem i tid var ikke hans sterke side. Han var flink til å styre talentrike mennesker mot kortsiktige mål. Men flere gruppe brant ut under prosessene og kjeftinga til Jobs i Mac-tiden. Andre mer tålmodige medarbeidere lærte seg å lytte bak skjellinga og fant ut hva bråket egentlig dreide seg om. Etter hvert samlet Jobs ledergrupper rundt seg der mange sterke personligheter sto frem og bidro til å styre virksomheten i fornuftig retning. Da Jobs kom til bake til Apple hadde han også lært seg å være åpen for andres ideer og talent.

Fra revolusjon til inkrementalisme. Job gikk fra å være revolusjonær i Mac-tiden til å bli inkrementalist i sin neste og siste periode i Apple. Hans filosofi i Mac tiden var i følge Tetzeli og Schlender “The real tric is to balance the incremental improvements with big steps”. Siden lærte han av animasjonskunstnere i Pixar at suksess også kunne skapes med småskrittsjusteringer. Tilbake i Apple ble dette omsatt i en produktutviklingspraksis der man benyttet det man hadde lært fra et produkt til å skape et neste, som var nytt og bedre. Etter å ha skapt Itunes laget de Ipod og deretter iPhones med touch-skjerm som igjen førte til utviklingen av iPad. Alt var nye versjoner av hva også andre hadde prøvd å få til og ikke lykkes med. Ny teknologi ble til ved å kombinere tidligere uavhengige teknologier fra for eksempel foto og levende film. Den økonomiske suksessen kom for alvor når man lykkes med å pumpe ut oppgraderte versjoner i stadig høyere tempo, millioner av ny versjoner som konsumentene løp etter for å få tak som om de skulle være laget av edle metaller.

Mange meninger. Noe å lære? Mange har hatt meninger om Jobs, om hans lederstil, privatliv etc. Han er blitt fremstilt som en agressiv og svært krevende perfeksjonist, en ledende egomaniak med en personlighet større en livet. Selv skal han ha sagt om seg selv, med ordene til en kjent amerikansk ishockeyspiller: «I skate to where the puck is going to be, not where it has been». Hva kan vi vanlige mennesker lære av Steve Jobs? Kanskje at det kan lønne seg å lage seg en tilværelse der man kan være nysgjerrig lærende og i personlig utvikling gjennom hele livet.

Les også