Ledelsesbloggen

Samfunnsansvar: ISO 26000 – Ingen kioskvelter så langt

Tekst av John M. Raaheim 23. nov. 2011

Den nye ISO 26000 standarden om samfunnsansvar har ikke blitt den bestselgeren mange håpet på. Konferansene og kursene med samfunnsansvar som tema har det blitt færre av. Kanskje er det grunner til det. Høyt ambisjonsnivå Standardens kapittel seks gir veiledning om samfunnsansvarets kjerneområder. Det er syv slike. Hvert av dem er beskrevet ved fra et …

Den nye ISO 26000 standarden om samfunnsansvar har ikke blitt den bestselgeren mange håpet på. Konferansene og kursene med samfunnsansvar som tema har det blitt færre av. Kanskje er det grunner til det.

Høyt ambisjonsnivå
Standardens kapittel seks gir veiledning om samfunnsansvarets kjerneområder. Det er syv slike. Hvert av dem er beskrevet ved fra et eller flere emner. Kjerneområdet Menneskerettigheter har hele åtte emneområder. Samfunnsansvaret omfatter over tredve emner totalt. Det er mye å forholde seg til selv for større internasjonale virksomheter.

Hva er nytt?
Men sett fra et annet ståsted, med beina trygt plassert i Norge, vil noen helt klart spørre seg selv: Hva er nytt? De fleste emner standarden behandler er allerede ivaretatt i Norge av grunnloven, arbeidsmiljøloven, Likestillingsombudet, Klif med videre. Samfunnsansvaret er allerede plassert, i Norge. Kanskje er det da ikke så rart at standarden ikke blir en bestselger.

Samfunnsansvar og Tekna
Teknas har tatt samfunnsansvar inn i sine måldokumenter. Foreningens etiske råd har hatt ISO 26000 og samfunnsansvar som tema i flere av sine møter i 2011. Når Tekna nå skal revidere sine etiske retningslinjer blir dette opplagt et tema som også Teknas medlemmer kan engasjere seg i.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer