Oppdragsmarked

Ledelsesbloggen

Robotene overtar mange jobber, men kan bli spennende å arbeide sammen med

Tekst av John M. Raaheim 3. okt. 2017

Robotene vil erstatte regnskapsførere og sportsjournalister. Ubersjåførene er snart historie. STEM gir muligheter i fremtidens arbeidsmarked der du om noen år vil arbeide sammen med din egen nære personlige assistent, en robot med kunstig intelligens. Gled deg! Roboter vil snart erstatte regnskapsførere og advokatfullmektiger. Maskinlæring har allerede passert stadiet der software kan erstatte mye av regnskapsførerarbeidet, …

Robotene vil erstatte regnskapsførere og sportsjournalister. Ubersjåførene er snart historie. STEM gir muligheter i fremtidens arbeidsmarked der du om noen år vil arbeide sammen med din egen nære personlige assistent, en robot med kunstig intelligens. Gled deg!

Roboter vil snart erstatte regnskapsførere og advokatfullmektiger. Maskinlæring har allerede passert stadiet der software kan erstatte mye av regnskapsførerarbeidet, advokatfullmektigenes slitsomme saksforberedelse og sportsjournalistenes oppsummering av fotballkamper i sportsredaksjonene. Mindre strukturerte oppgaver knyttet til hvordan en sak skal presenteres og argumenteres for i retten må advokatene fortsatt finne ut av selv. Oppgaver som krever innovativ tenking, kreativitet og sosiale ferdigheter ligger det fortsatt et stykke frem i tid før de intelligente boksene kan ta over. Koreografer og grunnskolelærere vil det fortsatt være bruk for. Men arbeid som er regelbasert og forutsigbart vil etter hvert bli overtatt av selvlærende kunstig intelligens i form av roboter med eller uten armer. Finans- og eiendomsmeglere, telefonselgere og saksbehandlere med rutineoppgaver vil det bli færre av ifølge Universitetet i Oxford der man er opptatt av slikt. Men hva med oss?

Uber overlever, men sjåførene blir borte. Et av dagens mest profilerte delingsøkonomiselskaper, Uber, vil overleve, som forretningsmodell, hevdes det. Men sjåførene som i dag stiller med egne biler og skaffer seg ekstrainntekter med kjøreoppdrag for denne delingsplattformen vil snart være historie. Og det er jo sjåførene som gir selskapet utfordringer i dag når de kjører uten løyve. Selvkjørende biler vil for alvor gjør sitt inntog en gang mellom 2020 og 2030. Prototypene er allerede på veiene og kommer snart til en vei nær deg. Da vil det ikke lenger være behov for «Ubersjåfører». Buss-, lastebil- og trailersjåfører vil også bli utfordret av roboter. Jobbene deres forsvinner.

Ingeniører og andre smartinger trenger vi fortsatt. Det amerikanske arbeidsdepartementet mener «science, technology, engineering and math (STEM)» er områder der etterspørselen etter arbeidskraft vil øke. Stadig billigere datalagring og økende prosessorkapasitet og -hastighet vil øke etterspørselen etter dataingeniører, -programmerere og -analytikere mv. Først og fremst i selskaper utenfor IT-industrien. Vi snakker om selskaper innenfor de fleste bransjer som på ulike måter kan utvikle sine funksjonsområder og markedsposisjoner ved kontinuerlig å bearbeide store mengder data og skaffe seg ny innsikt. Helsesektoren vil ha stort behov for slik arbeidskraft for å kunne gjøre seg nytte av de store mengdene av helsedata som allerede finnes og stadig suppleres. Her ligger nøkler til tidligere og mer presise diagnoser og effektive behandlingsopplegg. Det blir nødvendig når vi samtidig som samfunn skal forholde seg til utfordringer som følger med en aldrende befolkning. Lovreguleringer rettet mot datasikkerhet og personvern vil forsterke etterspørselen etter arbeidskraft med slik kompetanse.

Trangere arbeidsmarked, verdensmarked for frilansere? Kunstig intelligens og Big data gjør sitt inntog i rekrutteringsbransjen. Det finnes verktøy som kan analysere ordvalg, ansiktsuttrykk og innhold i poster på sosiale medier for å sortere upassende fra passende kandidater til aktuelle jobber. HireVue i Utah har utviklet system der de med bakgrunn i videointervju vurderer jobbkandidaters ordvalg, stemmeleie og gestikulering for å kunne avsløre uoverensstemmelser mellom sagt og ment. Visier utarbeider analyser av arbeidsstokken ut fra ideen om at turnover koster større firmaer millioner av dollar per år. De har utviklet analyseverktøy som kan forutse om en ansatt vil slutte etter kort tid. Goldman Sachs og Credit Suisse har investert i Digital Reasoning System som analyserer ansattes e-poster, telefonsamtaler og online chats med formål å avsløre illojale medarbeidere. Men det finnes selvsagt også «gode hjelpere» som TU jobb, også internasjonalt. Men på den andre siden. Uber er bare en av mange plattformer for oppdragsformidling. For frilansere og konsulenter av alle mulig slag er det en flora av internasjonale oppdragsformidlere med navn som Upwork, Cool Company, Elance, Freelancer.com, PeoplePerHour og Guru, bare for å ha nevnt noen.

Egen virksomhet med personlige assistent? Det blir fremtiden. Første generasjons profesjonelle personlige assistenter vil kunne planlegge møter for deg, kan oversette tale til skrift for deg, om du trenger det, planlegge og bestille reiser, og finne jobber eller oppdrag som passer deg. Men dette er bare begynnelsen. Etter hvert vil assistentene bli mer avanserte, og relasjonene bli tettere. Og jo tettere samarbeidet blir dess mer vil assistenten din vite om deg, det du kan og vet og om dine preferanser. Den vil kunne overta tidkrevende arbeid for deg. Den blir ikke trøtt, gjør ikke feil. Sammen med denne assistenten kan du bruke all din energi på å være kreativ og samtidig bli dramatisk mer effektiv, skal vi tro Gabbi Nizri i «en post» i Forbes. Det er bare å glede seg til arbeid i fremtiden og fremtidens arbeids- og oppdragsmarked. Da kan du virkelig få ut ditt potensiale. Les gjerne også mer om robotetikk og fremtidens arbeidsmarked på denne bloggen.

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til deg. Gjennom Tekna Egen bedrift kan du som Tekna-medlem få juridisk rådgivning og mentorbistand under etableringen, om du trenger det. Du kan også få gode forsikringstilbud og banktjenester for næringsdrivende. Har du ideer om fremtidens oppdrags- og arbeidsmarked må du gjerne dele dem med andre på denne bloggen.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer