Welch

Ledelsesbloggen

Karriere med real life MBA

Tekst av John M. Raaheim 11. aug. 2015

Er du for travel til å kunne bruke tid på å ta en MBA? Løsningen kan kanskje være å lese boka til Jack og Suzy Welch «The real life MBA». Den er på 223 sider med introduksjon. Usikker på hvem Jack Welch er? Det amerikanske businessmagasinet Fortune beskrev i 1999 Jack Welch som «The most widely …

Er du for travel til å kunne bruke tid på å ta en MBA? Løsningen kan kanskje være å lese boka til Jack og Suzy Welch «The real life MBA». Den er på 223 sider med introduksjon. Usikker på hvem Jack Welch er? Det amerikanske businessmagasinet Fortune beskrev i 1999 Jack Welch som «The most widely admired CEO of his time”. Da var hans avgang som CEO for GE (General Electric) annonsert etter 20 år i sjefsstolen og med en eksepsjonell kursoppgang på aksjene i selskapet. I år blir han 80 år. Suzy Welch, som han skriver sammen med har blant annet redaktørtittel fra for Harvard Business Review på CVen foruten flere bokutgivelser. Ikke hvemsomhelst disse to.

Hva finner vi så i en bok som selger seg selv som «no-nonense guide to winning the game, building a team and growing your career»? Vi starter med «gamet».

Om å vinne gamet. Hvordan kommer du i gang? Hvordan retter du opp «skuta»? For det første, sier Welch: Kom under huden på folk, de ansatte, møt dem der de er, respekter dem og gjør ære på dem. For det andre: Tenk på deg selv som en viktig meningsbærer når det gjelder hvor vi skal, hvorfor og hvordan. For det tredje: Fjern hindringer for de som vil noe, unødvendige regler og rutiner. Børst «isen» slik de gjør i curling. Det er en viktig del av jobben din som leder. For det fjerde: Vær raus. Ros og belønn godt arbeid. For det femte: Sørg for at det er gøy å arbeide med og for deg. Arbeid er ikke noe du gjør, mens du venter på å leve. For de fleste av oss er det selve livet.

Om å bygge team. Bygg WOW- team, sier Suzy og Jack . Et morsomt, begeistrende og stimulerende miljø folk ønsker å komme til for å gjøre en jobb. For å skape det må du åpne for en kultur som gir frihet og tilbyr ansvar, moro, og belønning for gode resultater. Der alle forstår betydningen av eget bidrag til felles suksess. En kultur som folk føler de er en del av og har eierskap til. Gjør arbeidsplassen til et sted der ansatte er glade og du vil bli glad selv.

Lenge før World of Warcraft monopoliserte betegnelsen WOW-team på nettet, allerede i 1999, var den fortsatt ganske kjente Tom Peters inne på noe av det samme. WOW-prosjekter var hans greie da. På denne bloggen har vi tidligere skrevet om smilet på jobben.

Om å gjøre karriere. Hva har du lyst til å gjøre? Det er et avgjørende spørsmål ifølge paret Welch før de introduserer en motorveimetafor. Se på livet som noe som utvikler seg langs to motorveier, sier de. En går i retning av det du er god til å gjøre, det du føler du kan. Den andre går i retning av det du virkelig ønsker å gjøre. Så tenk deg et sted der disse to veiene krysser hverandre. Der, akkurat der din opplevelse av kapasitet og din opplevelse av lykke møtes, der bør du ideelt sett starte videreutviklingen av din karriere. På denne bloggen er det tidligere skrevet om hvordan det å dele av sin kunnskap og erfaring kan være karrierefremmende.

The no-nonsense guide. Dette kunne bare bli en rask tur gjennom en bok med mange rapporter fra hvordan suksess er kommet i stand i mange amerikanske selskaper. Mange gode råd og oppskrifter er utelatt. Og for ordens skyld: Jack Welch har en PhD i kjemi. Suzy Welch har eksamen fra Harvard Business School.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer