Ledelsesbloggen

Prosjektledelse, prosessledelse og adrenalin

Tekst av John M. Raaheim 12. apr. 2012

Kontrakter gir rammer for prosjekter. Disse må vi kjenne og forstå. Prosessledelse må til for å mobiliserer alle menneskelige ressurser i prosjektgrupper. Helt nødvendig for å løse komplekse problemer. Samtidig må alle prosjektmedarbeidere ha passe frykt i magen og adrenalin i blodårene for å lykkes med prosjektet. Ble det litt mye? Kontrakten som mål og …

 Kontrakter gir rammer for prosjekter. Disse må vi kjenne og forstå. Prosessledelse må til for å mobiliserer alle menneskelige ressurser i prosjektgrupper. Helt nødvendig for å løse komplekse problemer. Samtidig må alle prosjektmedarbeidere ha passe frykt i magen og adrenalin i blodårene for å lykkes med prosjektet. Ble det litt mye?

Kontrakten som mål og ”venn”. Kontrakter beskriver ofte hva som skal leveres i prosjekter. Sluttresultatet måles mot vilkår i kontrakten. Skal du lykkes må du forstå oppgaven og skal du ha oppgaven klart for deg må du forstå kravene og målene kontrakten stiller opp for prosjektet. Forretningsadvokaten Kjell Steffner i Lynx advokatfirma har intervjuet prosjektledere om hva som gjør at prosjekter lykkes, og om hvordan du kan bli ”venn” med kontakten slik at du lykkes.

God ledelse = gode prosesser. Prosjektledelse handler om å styre aktiviteter og ressurser. Prosessledelse er rettet mot å gjennomføring av aktiviteter for å få de ønskede resultatene. Lederrollen har endret seg. I komplekse prosjekter kommer lederen som selv vet alt best til kort. Medarbeideres initiativ, kompetanse og kreativitet må mobiliseres i et samarbeid for å finne de beste svar på utfordringene. Ledelse blir et spørsmål om å legge til rette for prosesser hvor en gruppe menneskers evne til å se sammenhenger og helhet er det som skaper resultatene, hevder Herleik Tosterud som er partner i Future Fields. God ledelse blir å initiere gode prosesser.

Prosjektledelse med adrenalin. Langt over halvparten av alle IT-prosjekter som gjennomføres innenfor fastsatte tids- og kostnadsrammer gir ikke resultater som forventet. Tilsvarende gjelder for prosjekter på andre samfunnsområder. Espen Joranger som er senior project manager i Tieto mener frykt for prosjektet, frykt i mellomgulvet, er løsningen. Prosjektlederen må sørge for at alle involverte og berørte i prosjektet innser risikoen som er der og øker sin adrenalinproduksjon i forhold til denne. I neste omgang blir utfordringen å kontrollere frykten for ikke å lykkes. Også her er prosjektlederen sentral.

Ski-VM og mye annet. John Aalberg som er arrangement- og sportssjef i Skiforeningen organiserte over 2300 funksjonærer og frivillige under Ski-VM i 2011. Han kan du møte sammen med Steffner, Torterud og Joranger og mange flere under NPFs arrangement NFP ARENA 2012 i Oslo 19. april. Har interessen trukket deg hit bør du besøke dette arrangementet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer