Fremtidens arbeidsmarked

Ledelsesbloggen

Porteføljekarriere og egen virksomhet i fremtiden

Tekst av John M. Raaheim 8. mars 2016

Hvem vil lykkes i fremtidens arbeidsmarked? Et arbeidsmarked der delingsøkonomi fordeler arbeidsoppgaver og oppdrag og du må forholde deg til crowdsourcing, MOOC, kunstig intelligens og nye produksjonssystemer? Har du erfaring, er kunnskapssøkende og har evne til å snu og vende på kompetansen din slik at den passer for stadig nye oppgaver? Da er du godt …

Hvem vil lykkes i fremtidens arbeidsmarked? Et arbeidsmarked der delingsøkonomi fordeler arbeidsoppgaver og oppdrag og du må forholde deg til crowdsourcing, MOOC, kunstig intelligens og nye produksjonssystemer? Har du erfaring, er kunnskapssøkende og har evne til å snu og vende på kompetansen din slik at den passer for stadig nye oppgaver? Da er du godt skodd for det arbeidsmarkedet mange mener vi vil få i fremtiden. Du har lagt til rette for en porteføljekarriere.

Delingsøkonomien utfordrer tradisjonelle arbeidsgivere. Deler av oppdrags- og  arbeidsmarkedene vil i fremtiden bli organisert etter «Uber-modellen». Flere av oss blir selvstendig næringsdrivende styrt av foretaksomme entreprenører med apper og nettsider. Uber har fått stor oppmerksomhet i Norge som utfordrer av drosjenæringen, men delingsøkonomien har mye mer å by på. Topcoder formidler programmerere og Eden McCallum tjenester fra 500 freelansekonsulenter til en timepris langt lavere enn Mckinsey. BTG, Business Talent Group, formidler utleie av ledere, Axiom sørger for tjenester fra advokater og Medicast befordrer hjemmebesøk av leger. I Norge organiserte Airbnb en million overnattinger i fjor. Og i Oslo sykler nå over 200 rosa bud rundt med restaurantmat bestilt gjennom Foodora. Deltidsarbeid, gjerne hos flere «arbeidsgivere» er en måte å bygge seg opp til en porteføljekarriere. Ideen om en slik karriere er ikke ny. Den ble lansert av den irske ledelsesguruen Charles Handy for 25 år siden da mulighetene for å realisere den var mindre enn de er i dag.

Delingsøkonomi er mer enn Uberkopier. Crowdsourcing gir deg muligheter for å bidra med løsninger til problemer, til å finne problemer som passer til løsninger, til å skaffe penger til løsninger som det kan bli butikk av og også muligheter for å opptre som altruist. Alt fra kjøkkenbordet om det er der du velger å etablere arbeidsplassen din. Vi snakker om nettsteder, etter hvert, mange nettsteder. Alle er i klassen crowdsourcing, det vil si mobilisering av mange mennesker via nettet, som problemeiere, problemløsere, studenter, forskere, gründere, investorer, eller eventyrfortellere m.v. Wikipedia er kanskje det mest kjente eksemplet og også en del av delingsøkonomien. Mange får vist frem skjult kunnskap ved å bidra her.

Prestisjeuniversitetene åpner portene gjennom MOOC. Norske universiteter og høyskoler møter nye konkurrenter på «hjemmebane».  Alle de ledende amerikanske universitetene som MIT, Harvard, Yale, Stanford, UCLA har i dag omfattende tilbud av nettkurs. Mange kurs er åpne og avgiftsfri, men «forretningsmodeller» der du ved å betale studieavgift kan få studiepoeng og grader er også tilgjengelig. Apple tilbyr selvsagt kurs gjennom iTunes U, i samarbeid med flere av de samme universitetene. MOOC er fellesbetegnelse på dette fenomenet. Et bredt tilbud av utdanning for kompetanseutvikling, tilgjengelig hvor som helst og når det passer åpner også muligheter for å bygge opp under en porteføljekarriere. Andre vil gjøre det. Kanskje må du også?

Nye produksjonsmuligheter med 3D-priniting. Antall nye patenter knyttet til  3D-printing var 80 i 2005. I 2013 ble det utstedt 600 ny patenter. Noen mener at dette er en indikasjonen på at 3D-priniting nå for alvor er på veg inn i volumproduksjon. 3D-printing er fortsatt langsom sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder for serieproduksjon der man støper, presser, valser, stanser m.v. Men dette vil forandre seg. Dagens produksjonslinjer er utviklet over lang tid med store grunnlagsinvesteringer. Å sette opp et 3D-produksjonssystem er enklere og billigere. Kompliserte produkter kan produseres direkte, uten å bli støpt i deler og deretter satt sammen. Kanskje kan du sette opp din egen produksjonslinje for ditt unike produkt og slik også få utviklet andre av dine talenter.

Kunstig intelligens og robotteknologi. Den danske ingeniørforeningen IDAs medlemsavis «Ingeniøren» har siden i fjor høst presentert «Selvlærende robotter» som en av de viktigste teknologitrendene. Allerede i dag har man roboter under utvikling som vil ta jobbene til oljearbeidere. I følge The Economist er det snart de akademiske profesjonelle som vil bli erstattet av maskiner. IBM og Bayor College of Medicine har allerede utviklet et system kalt KnIT («knowledge integration toolkit»). Dette kan skanne medisinsk litteratur og generere nye hypoteser for forskningsformål. Innen 2030 vil prosessorkapasiteten være på nivå med menneskehjernens kapasitet hevdes det. Da vil maskiner for alvor kunne konkurrere med oss om mange oppgaver vi løser i dag. En allsidig portefølje av kunnskap og ferdigheter er kanskje det som må til for å konkurrere med de intelligente maskinene.

Hva kan du gjøre? Har du evnene til å finne muligheter andre ikke har sett, fokusere på fremtiden, lære kontinuerlig, og våger å feile for å lære av det? Er du flink til å samle ulike, men talentfulle mennesker rundt deg og deler du generøst av din kompetanse og dine ideer? Gjør du alt dette og stadig på nytt gjør det, da er du en av de Amy Wilkinson burde ha snakket med når hun skrev boken sin, The Creator´s Code. Og du har ganske sikkert langt på veg åpnet for din egen porteføljekarriere.

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til deg som vil starte egen virksomhet. Om du er Tekna medlem kan du gratis og uforpliktende bli medlem ved å sende en SMS til 2007 med kodeord Egenbedrift. Mer om tilbudet finner du på Teknas nettside og du kan også følge oss på LinkedIn og Facebook.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer