Mentorbilde juni 2013

Ledelsesbloggen

Mentorordning for gjensidig utvikling

Tekst av John M. Raaheim 7. juni 2013

Mange Tekna-medlemmer vil i årene som kommer starte egen virksomhet. Faggruppen Tekna Egen bedrift har etablert en mentorordning for medlemmer som vil starte for seg selv. Vi ønsker kontakt både med potensielle mentorer og mentorsøkere (menteer). Å arbeide gjennom eget firma, enkeltpersonforetak, AS eller annen selskapsform, er en mulighet mange Tekna-medlemmer velger som del av …

Mange Tekna-medlemmer vil i årene som kommer starte egen virksomhet. Faggruppen Tekna Egen bedrift har etablert en mentorordning for medlemmer som vil starte for seg selv. Vi ønsker kontakt både med potensielle mentorer og mentorsøkere (menteer).

Å arbeide gjennom eget firma, enkeltpersonforetak, AS eller annen selskapsform, er en mulighet mange Tekna-medlemmer velger som del av yrkeskarrieren. Noen starter tidelig og arbeider slik hele livet. Andre velger det for kortere eller lengre tid for så å la seg ansette igjen. Noen pensjonerer seg tidelig, men fortsetter å arbeide for seg selv som konsulenter eller rådgivere. Noen driver levebrødsbedrifter. Andre er gründere, starter i det små, bygger opp bedrifter og selskaper. Noen selger seg ut og starter på nytt som gründere og investorer.

Sterkt push mot egen virksomhet. Studenter i dag har møtt næringslivet i skolen. NHOs program ”Næringsliv i skolen” kan vise til mer enn 3300 partnerskapsavtaler mellom skoler, bedrifter og organisasjoner. Mange elever har vært med på å etablere og drive elevbedrifter, ungdomsbedrifter, studentbedrifter. Noen har engasjert seg i ungt entreprenørskap eller i Start Norge. Det er ikke høye odds knyttet til spådommen om at dette i årene fremover vil gi oss mange ny-etableringer blant Tekna-medlemmer. Til det kommer at kostnadene ved å etablere seg for eksempel som utvikler av IT-produkter er lave. Mange har allerede som studenter det utstyret de trenger.

Råd og mentorer blir etterspurt. Mange vil trenge råd om det å etablere og drive egen virksomhet. Tekna Egen bedrift er svaret på dette. Tilbudet gjennom denne delen av Tekna omfatter nettsiden Tekna VitAlt, juridisk rådgivning og en mentorordning. Mentorordningen er rettet inn mot etablering og drift av egen virksomhet og mentorene som er knyttet til ordningen har alle egen erfaring fra slik virksomhet.

Del din erfaring og lær selv. Mentor var venn og rådgiver for Odysseus. Han overlot oppdragelsen av sønnen sin til Mentor mens han var ute og kriget. Til mytene om Mentor hører også at gudinnen Athene ikledde seg hans skikkelse når hun ga sine råd til Odysseus sønn.

Den tradisjonelle mentor var altså til tider guddommelig. I Tekna er ambisjonene mer jordnære. Mentorene er medlemmer som har erfaring med etablering og drift av egen virksomhet. De som søker mentor er medlemmer som ønsker å starte slik virksomhet, men som mangler erfaringen. Tilbakemeldingen fra flere mentorer som har forsøkt seg er at dette er en prosess som gir like mye tilbake som det krever, av mentoren.

Mentorstyrt e-mentoring. I mange tilfeller foregår kontakten via telefon og e-post som såkalt e-mentoring. Så langt har vi ikke mentorer i alle landsdeler og byer og kommunikasjon via nettmedier er en effektiv løsning. Mentorordningen er frivillig for mentorene og gratis for medlemmene og valg av ”oppdrag”, omfang og tidsbruk styres derfor av den enkelte mentor. Vi snakker først og fremst om starthjelp i en tidelig fase av etableringen av egen virksomhet.

Tekna Egen bedrift er et gratistilbud for alle Tekna medlemmer. Medlemskap koster ikke noe. Det følger ingen forpliktelser med om du ikke vil engasjere deg. Du mottar en medlems-epost tre til fire ganger i året som forteller deg siste nytt om tilbudet. Du behøver ikke å drive egen virksomhet for å være med. Nysgjerrighet og interesse er nok. Vil du vite mer gå inn på www.tekna.no og trykk på fanen ”Egen bedrift”. Her kan du melde deg inn i gruppen og du kan melde din interesse for å bli mentor eller for å møte en.

Stikkord: Mentor, Mentoring

Les også

Relaterte kurs og arrangementer