Ledelsesbloggen

Ledelse og effektive vaner

Tekst av John M. Raaheim 14. aug. 2012

Stephen Covey var en av de store i ”vær-personlig-effektiv-bransjen”. Nå er han ikke mer. Men hans ideer lever videre. Og ”bransjen” har mange andre leverandører. Stephen Covey døde 16. juli i år etter komplikasjoner fra skader han pådro seg i et sykkelvelt. Han ble 79 år gammel. Covey var en såkalt lederguru med betydelig internasjonal …

 Stephen Covey var en av de store i ”vær-personlig-effektiv-bransjen”. Nå er han ikke mer. Men hans ideer lever videre. Og ”bransjen” har mange andre leverandører.

Stephen Covey døde 16. juli i år etter komplikasjoner fra skader han pådro seg i et sykkelvelt. Han ble 79 år gammel. Covey var en såkalt lederguru med betydelig internasjonal suksess. Mest kjent er han for boken «The 7 Habits of Highly Effective People» som ble utgitt først i 1989, oversatt til 38 språk og som er solgt i mer enn 25 millioner eksemplarer.

Syv effektive vaner. Coveys vaner for høy-effektive mennesker er:
1) Vær proaktiv og ta initiativ.
2) Start med å gjøre det klart for deg selv hva du vil og skal oppnå.
3) Gjør det viktigste først heller enn det som «haster».
4) Tenk vinn-vinn for deg selv og for andre.
5) Lytt først for å forstå, før du forsøker å påvirke.
6) Søk etter synergieffekter som også gavner andre.
7) Hold deg i form, mentalt og fysisk.
Covey mente at man ved å utvikle slike vaner ville komme inn i en oppadgående spiral av stadig bedre presentasjoner og resultater.

Oppgavesortering. Covey introduserte også en teknikk for enkel sortering av oppgaver i fire kategorier; de som haster og var viktige, de som ikke haster og heller ikke er viktige, de som haster, men ikke er viktige og de som ikke haster, men er viktige. Når dette er gjort var oppgaven, i følge Covey, å prioritere slik at færrest mulig oppgaver gjenstår som viktige hasteoppgaver.

En blant mange. Covey var blant de fremste, men han er ikke alene i ”vær-personlig-effektiv-bransjen”. David Allen og Sally ”Take back your life” McGee er i samme bransje. Deres ideer kan du møte i Teknaregi. Tekna har også et rikt tilbud av andre arrangementer og aktiviteter for deg som ønsker å løfte deg som leder.

Stikkord: ledelse, Steven Covey

Les også

Relaterte kurs og arrangementer