Ledelsesbloggen

Lær om kommunikasjon!

Tekst av systemforvalter 30. nov. 2011 Streaming

Peder Giertsen
Prosjektmaker Peder Giertsen

Med god kommunikasjon blir du mer effektiv og slagkraftig!

Et fantastisk kompetent panel holdt konferansen: Forstå og bli forstått! for Teknamedlemmer i Ingeniørenes Hus 29.nov.2011. Her fikk man konkrete tips og råd i forhold til god kommunikasjon.
Du kan få video av alle gullkornene fra konferansen her.

Peder Giertsen innledet litt generelt om kommunikasjon og presenterte panelet, som utenom han selv besto av pedagogen Vibeke Holtskog, spesialist på lederopplæring Petter Bakken og bedriftskonsulent Tore Holtskog:

Vibeke Holtskog
Pedagog Vibeke Holtskog

Panelet presenterte innenfor temaene vår sosiale kompetanse, kommunikasjonsmodellen, om hvor viktig stemmen og kroppspråket er, om verdien av konflikt, om konflikthåndtering og om lytting.
Deretter snakket far og datter Heltskog om samtalenivåene: frasenivået, faktanivået og følelsesnivået og ga fem triks til kommunikasjon på frasenivået: Disse var
– ta inintiativ,
– Smil mer!,
– samle på historier,
– still gjerne spørsmål,
– husk!

Peder Giertsen snakket om utstråling og om våre triggerpunkter. Videre pekte han på gyldne regler for kommunikasjon, spesielt regelen: Bidra til andres velvære og god atmosfære. Dette er viktig for godt samarbeid med andre. De aller mest effektive teamene er de som har forpliktelse for hverandres personlige vekst og suksess. Siden EQ er viktigere enn IQ, kan smarte folk gi dårlige team.

Tore Holtskog
Bedriftskonsulent Tore Holtskog

Tore Heltskog fortalte om viktigheten av relasjoner, om hvordan man bygger relasjoner, om hvordan man pleier relasjoner og hvordan man kan bruke relasjoner.
I en relasjon må man ha tillit, et tema som Vibeke Heltskog utdypet videre. Hun fortalte om de tre tradisjonelle etos-dimensjonene kompetanse, integritet og velvilje som må være tilstede for tillit. I hvertfall to av dem.
I tillegg har det dukket opp krav om en moderne fjerde dimensjon for å oppnå tillit: autensitet, eller ekthet. Vibeke viste kjente eksempler på personer som har, eller har mistet tillit. Tillit er nødvendig for god kommunikasjon og gjennomslagskraft.

Petter Bakken presenterte samtalespeedometeret og faktabasert kommunikasjon og Peder Giertsen innledet temaet: «det gode møtet»:

Petter Bakken
spesialist på lederopplæring Petter Bakken

Petter Bakken dro videre temaet om møter og Tore Heltskog avsluttet hele den interessante konferansen med temaet: Kunsten å imponere.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer