Ledelsesbloggen

Kreativitet, etikk og juks

Tekst av John M. Raaheim 19. jan. 2012

Kreative mennesker jukser lettere enn andre hevder amerikanske forskere. Jeg har ingen slike erfaringer, sier Arne Hjeltnes i Creuna. Høres troverdig ut, sier Øyvind Kvalnes på BI.

Konklusjonen stammer fra en undersøkelse gjennomført av de amerikanske forskerne Francesca Gino og Dan Ariely omtalt på Forskningsrådets nettside. Forsøkspersonene i undersøkelsen fikk seg forelagt en rekke tester. Noen målte kreativitet. Andre var rene kunnskaps- eller ferdighetstester. I noen av disse var det mulig å jukse.

Kreativt selvforsvar. Gino og Ariely forklarer resultatene sine med at kreative mennesker har mer velutviklet evne til å rettferdiggjøre handlinger som i utgangspunktet er over kanten. Vi har alle behov for å kunne stå inne for våre handlinger. Kreative mennesker utvikler lettere enn andre en etisk fleksibilitet som de bruker for dette formålet.

Stemmer, stemmer ikke. "Ukeavisen ledelse" har laget egen sak på undersøkelsen der de blant annet intervjuet Arne Hjeltnes og Øyvind Kvalnes for å få synspunkter på resultatene. Arne Hjeltnes som i dag er konsernsjef i kommunikasjonsselskapet Creuna mente han ikke hadde erfaringer som kunne bekrefte at kreative mennesker lettere tyr til juks. Moralfilosofen Øyvind Kvalnes, som i dag er lærer på BI, mente at kreative mennesker ofte er konkurranseorienterte og vil være først og best. Derfor, mente Kvalnes, kommer de oftere i situasjoner hvor det å ta en ikke-etisk snarvei er en mulighet.

Om å ta etikk på alvor. Samme Øyvind Kvalnes er en av bidragsyterne til Teknas ”Etikk fra A til Å”. ”Etikk fra A til Å” er et av tiltakene Teknas etiske råd har initiert for å utfordre Teknas medlemmer til å øve seg på etiske dilemmaer. Viktig å unngå at det blir en øvelse i kreativt selvforsvar.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer