Arbeidsmarked

Ledelsesbloggen

Fremtidens arbeidsmarked – Færre faste jobber, men mange nye muligheter?

Tekst av John M. Raaheim 5. nov. 2015

Liberalisering av marked og kapital i kombinasjon med utvikling av kunstig intelligens og robotteknologi vil føre til at mange jobber vi i dag lever av vil bli borte. Men utviklingen av smarte og grønne byer vil gi nye muligheter. Og en befolkning med stadig flere individualister vil åpne nye muligheter for smartinger. Liberalisering av markeder …

Liberalisering av marked og kapital i kombinasjon med utvikling av kunstig intelligens og robotteknologi vil føre til at mange jobber vi i dag lever av vil bli borte. Men utviklingen av smarte og grønne byer vil gi nye muligheter. Og en befolkning med stadig flere individualister vil åpne nye muligheter for smartinger.

Liberalisering av markeder og kapital. Den franske økonomen Thomas Piketty har skrevet en bok om kapital og ulikhet som har fått mye oppmerksomhet. En av hans påstander er at vi er «på veg tilbake til» et samfunn der stadig færre eier stadig mer og de fleste av oss andre blir relativt sett mindre velstående eller fattigere. Krisen i Hellas er trukket frem som et eksempel på at meningmann må bære byrdene, mens kapitaleieren sikrer seg og sitt. Vi kan konstatere at også her hos oss mister kolleger jobbene sine, mens det fortsatt betales store bonuser og utbytte. Ikke mange er optimister med hensyn til arbeidsmarkedet fremover. Ledighet fører til redusert etterspørsel og redusert omsetning i innenlands varehandel som igjen førere til at ledigheten vokser osv. Pikettys forskning er omstridt. Noen vil hevde at fri flyt av arbeid og kapital er til det beste for oss alle på lang sikt, bare slik at det også er skrevet.

Kunstig intelligens og robotteknologi. Danske IDAs medlemsavis «Ingeniøren» har i sin papirversjon i høst presentert «Selvlærende robotter» som en viktig tendens i tiden. Tendensen følges opp på avisens nettside. Allerede i dag har men roboter under utvikling som vil ta jobbene til oljearbeiderne. I følge The Economist er det nå de akademiske profesjonelle som etterhvert vil bli erstattet av maskiner. IBM og Bayor College of Medicine har allerede utviklet et system kalt KnIT («knowledge integration toolkit»). Dette kan skanne medisinsk litteratur og generere nye hypoteser for forskningsformål. Innen 2030 vil prosessorkapasiteten være på nivå med menneskehjernens kapasitet. Da vil maskiner for alvor kunne konkurrere med oss om de fleste oppgaver vi løser i dag.

Individfokus og individualisering av behov. The Me Me Me Generation er brukt som betegnelse på dagens unge voksne for å understreke en individualistisk orientering. I Tyskland heter de samme Generation Ich. Dette er en klar parallell til liberalisering av markeder og kapital, men her vinklet mot det som kan gi nye jobber. Man kan stille spørsmål ved hvor treffsikker slike karaktestikker av hele generasjoner av mennesker er, men har det noe for seg kan man opplagt se for seg nye muligheter i privat og personlig tjenesteyting og vareproduksjon med individuelt særpreg. Meglere av ymse slag, konsulenter, leger, psykiatere men også PTer, Coacher, Mentorer, Shamaner og andre tilbydere med noe spesielt å by frem vil kunne finne lukrative markeder som selvstendig næringsdrivende. Personlig branding blir viktig.

Smarte byer og bysamfunn. Smarte byer er også blant «Ingeniørens» avgjørende tendenser. Ikke rart det. Søk på Smart Cities eller Smart City gir overveldende mange treff på Google. Byene blir utstyrt med sensorer som samler inn data om alt fra folks bevegelser til luftkvalitet. Byene fungerer smartere gjennom overvåking og styring av trafikk og ressursbruk av alle slag. Bare fantasien setter grenser og her ligger også mulighetene. Kreative mennesker med systemkompetanse av alle tenkelige slag vil kunne finne markeder for sine produkter og tjenester innenfor rammene av en grønn økonomi.

Tendenser, tendenser og trender. Å fange inn fremtiden er en ganske umulig oppgave. Bare tenk 15 år tilbake hvordan verden så ut da i 2000. Det var opplagt ganske mye av det vi i dag opplever som vi ville ha vanskelig for å forestille oss. En måte å utvikle ideer om fremtiden på er å ta for seg tendenser eller trender slik «Ingeniøren» gjør. Personlig medisin er deres tredje viktige tendens. «Skreddersydd behandling av deg og dine gener vinner frem» skriver de. Det vil kunne forandre mye. Men det finnes andre trender og fremtidsstudier blant annet om FutureWorkTechnology.

I Tekna Egen bedrift er styret opptatt av fremtidens arbeidsmarked og hvilke utfordringer og muligheter dette vil gi Teknas medlemmer. Du er også med dette invitert til å bidra med dine synspunkter. Meld deg inn i Tekna Egen bedrift via SMS: Send kodeord EGENBEDRIFT til 2007.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer