Sluttpakke og egen virksomhet

Ledelsesbloggen

Fra sluttpakke til egen virksomhet

Tekst av John M. Raaheim 9. sep. 2017

Mange arbeidsgivere har nedbemannet de siste årene. Er du så heldig at du har fått tilbud om og tatt sluttpakke fra virksomheten du har arbeidet i? Ser du etter nye muligheter? Da kan en av disse være å starte for seg selv. Det er både et utfordrende og spennende alternativ. Nedenfor følger en «sjekkliste» i …

Mange arbeidsgivere har nedbemannet de siste årene. Er du så heldig at du har fått tilbud om og tatt sluttpakke fra virksomheten du har arbeidet i? Ser du etter nye muligheter? Da kan en av disse være å starte for seg selv. Det er både et utfordrende og spennende alternativ. Nedenfor følger en «sjekkliste» i form av noen forhold du bør gi oppmerksomhet. Vi har også «tips» for studenter, pensjonister og arbeidsledige.

Unngå pakkefellene. Noen forhold bør du ha klart for deg før du godtar en sluttpakke. Det gjelder skatt, pensjon og forsikring. En sluttpakke skattlegges som inntekt i det året den utbetales. Arbeidsgiver kan imidlertid på visse betingelser gi de skattefritt bidrag til etterutdanning som er innrettet mot å gjøre det lettere for deg å få ny jobb. Når du tar i mot pakken blir du meldt ut av pensjons- og forsikringsordninger hos arbeidsgiver. Opptjening av tjenestepensjon avsluttes og retten til forsikring ved dødsfall og uførhet opphører. Din pensjonsopptjening i Folketrygden bortfaller når du ikke lenger har lønn. Går du av med sluttpakke før fylte 62 år mister du retten til AFP. Søknad om AFP kan ikke sendes inn før fire måneder før uttak og du må være i arbeid frem til uttakstidspunktet. Sjekk tilbudet med fagforeningen din før du sier ja takk til pakke.

Avklaring med arbeidsgiver. Her kan det ligge muligheter. Finnes det ideer i virksomheten ingen gjør noe med, som din tidligere arbeidsgiver ikke regner som core business og derfor har avskrevet. Her kan det ligge noe du kan få arbeide videre med, med din arbeidsgivers velsignelse, om relasjonen er god. Er det behov hos kunder du ser som du kan oppfylle og som faller utenfor det tidligere arbeidsgiver vil levere? Firmaer som har solgt noe til deg der du har vært kontakt hos din arbeidsgiver kan kanskje ha bruk for deg?

Nettverk – Gå frem med varsomhet. Har du arbeidet så lenge at du får sluttpakke har du et stort «nettverk» av kolleger, kunder, leverandører, konsulenter, venner, bekjente og familie.  Gå frem med forsiktighet og gjør et bevisst utvalg når du definerer det nettverket du kan og vil bruke som utgangspunkt for virksomheten din. Velg ut de du tror virkelig kan bidra. Du kan utvide nettverket etter hvert. Lag en plan over hvilke kontakter du vil ta og hva du vil oppnå. Tenk igjennom hva du har å tilby inn i relasjonen som gjør kontakt med deg interessant også for de du møter. Del raust. Slik bygger du gode relasjoner i nettverket ditt.

Marked og verdiforslag. Med ideer om hva du kan levere og et nettverk kan du begynne å tanke marked.  Start med å sortere nettverket av personer du har definert som spesielt interessante. Noen er kanskje først og fremst ressurspersoner, kanskje også potensielle samarbeidspartnere. Noen er potensielle kunder eller kontakter mot kunder eller oppdragsgivere. Det er her du finner markedet ditt. Hva kan du tilby disse som ingen andre kan gi dem i dag? Svaret på det spørsmålet kaller noen ditt verdiforslag. Å definere dette skikkelig og edruelig er en nødvendig. Gjør et google-søk på «verdiforslag» om du trenger tips.

Noen å samarbeide med. I nettverket ditt av personer du har sortert ut med tanke på di fremtidige karriere som selvstendig er det sikkert også noe du kunne tenke deg å samarbeide med. Å skaffe seg noen å arbeide sammen med er uansett en god ide. Samarbeid i kan ha mange former som felles lokalisering, felles møteplasser for erfaringsutveksling, arbeidsfellesskap. Teknas faglige nettverk gir deg muligheter for å møte kolleger med de samme utfordringene som du har.

Sluttpakken er ikke feriepenger. Sluttpakken gir deg tid til rådighet. Ikke gjør sluttpakken til feriepenger. Du må betale skatt av pengene i pakken. Bruk heller tid på jobbjakt og oppstart om det er vegen du har valgt å gå videre. Det kan ta lang tid fra du selger til du får betaling. Tenker du å starte gründervirksomhet ved å utvikle nye produkter kan det ta år før det første salget og ytterligere flere år før du har en omsetning som gjør at du kan leve av den.

Del din erfaring med oss og andre. Har du gjort erfaringer som du tror andre kan lære av? Del disse med oss og andre i kommentarer til denne bloggen eller direkte. Kanskje kan det gi deg nye kontakter.

Student, pensjonist eller arbeidsledig? Er du ikke så heldig at du har en sluttpakke å støtte deg til, men likevel vurderer å starte for deg selv? Er du pensjonist har du jo en slags sluttpakke. Vi har samlet noen tips for pensjonister som vil starte for seg selv. Er du student er det å tenke som om du skal starte egen virksomhet uansett en fin måte å etablere et grunnlag for å skrive gode jobbsøknader om du ikke har gründer-ambisjoner. Er du arbeidsledig kan du nå starte egen virksomhet mens du lever av dagpenger. Tekna Egen bedrift er til for medlemmer av Tekna som arbeider for seg selv. Tilbudet per i dag finner du på Tekna Egen bedrift.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer