SWITCH

Ledelsesbloggen

Forandringskunst med switch

Tekst av John M. Raaheim 20. aug. 2015

Dette er tilsynelatende historien om en elefant, en elefantfører, om hvor de skal og veien frem dit, og også om hva som skal til for at de kommer dit. Men det er billedspråk. Elefantføreren representerer det rasjonelle i oss som mennesker, det analyserende og kalkulerende, men også analysene som blir så kompliserte at de fører …

Dette er tilsynelatende historien om en elefant, en elefantfører, om hvor de skal og veien frem dit, og også om hva som skal til for at de kommer dit. Men det er billedspråk. Elefantføreren representerer det rasjonelle i oss som mennesker, det analyserende og kalkulerende, men også analysene som blir så kompliserte at de fører til beslutningsvegring. Elefanten representerer det følelsesstyrte, engstelsen for det ukjente, men også den kreativt skapende utfoldelsen. Sammen representerer de utfordringer i en gruppe eller organisasjon som bør utvikles og endres. Elefanten og elefantføreren er lån fra psykologen Jonathan Haidt. Reisen elefanten med fører gir seg ut på og målet for reisen er billedspråk for organisasjonsendring. For at reisen skal bli vellykket må rasjonalitet og emosjoner «tøyles». Vi snakker om en bok begått av brødrene Chip og Dan Heath, «switch – How to change things when change is hard», som er en slags veiledning i hvordan man kan endre organisasjoner. Boken har mange interessante eksempler. Dette er et ultrakort gjengivelse ute disse.

Å veilede elefantføreren. Brødrene Heath ber veilederen først se etter lyspunkter eller «bright spots». Finnes det noen i organisasjonen som allerede gjør noe som er spesielt bra, noe som peker mot relevante fremtidsmål for organisasjonen? Kan dette kopieres av flere medarbeidere? Start her. Elefanten velger ofte den mest kjente veien når den får mange veier å velge mellom. Både du som veileder og elefantføreren må derfor være svært bestemt når den skal føres det første kritiske skritt på en ny vei. Status quo er komfortabelt for de fleste. Får vi for mange valgmuligheter roter vi oss ofte bort i analysene våre av valgmulighetene. Budskapet er: Gjør valget av det første skritt enkelt. Det samme gjelder for destinasjonen, eller målet, når dette blir klart. Lag et enkelt postkort, et enkelt mål, som det er enkelt å bli målt på. Forsikre deg om at første skritt er et tydelig skritt på veien dit.

Å motivere elefanten. Her gjelder det å appellere til følelsene, til «elefanten i oss». Å appellere til de positive følelsene som fremkaller smilet i på jobben, som gir inspirasjon og lyst til å utforske og oppdage nye muligheter. Samtidig er det viktig å krympe forandringene. Gjøre dem små og ufarlige. Starte med små endringer. Store endringer starter alltid med en liten endring. La folkene dine vokse med utfordringene til ny identitet for virksomheten, men også for den enkelte. En ny identitet de føler seg hjemme i og er stolt av.

Å finne veien. Å lage ny fysisk vri på omgivelsene er et mulig og viktig grep når holdninger skal endres, ifølge brødrene Heath. Holdninger kan enklere endres når omgivelsene endres slik at nye holdninger passer bedre enn de gamle. Bygg nye vaner. Vaner er autopiloter for handling. Her er vi ute etter vaner som bidrar til at vi beveger oss mot målet. De må være lette å ta til seg og gjøre til nye vaner. Enkle sjekklister, sier brødrene, og viser til eksempler der nye vaner er innøvd ved hjelp av enkle sjekklister. Skap en flokk og flokkfølelse. Som mennesker orienterer vi oss i verden ved å kopiere andre. Det kan benyttes til å skape flokkfølelse, det og framdriftsrapporter som viser at alle i flokken bidrar.

Hold «switchen» i gang. «Switchen» er endringen. Endringen holdes i gang ved å oppmuntre, alle, for selv de minste skritt i riktig retning. Endring er prosess, et resultat av mange små skritt. Det er ikke nok å begynne å gå, man må også fortsette å gå.

Boken til Heath-brødrene er stappfull av spennende eksempler som understreker argumentene deres for å tenke ved hjelp av elefant, elefantfører og destinasjon. Chip Heath er professor i organisasjonsutvikling ved Stanford. Du finner ham også på YouTube. Dan Heath er professor ved DUKE University og du kan se ham på BrightSide, om du er av interesse.

Beslektede innlegg på denne bloggen er Real life MBA og Steve Jobs og småskrittsforbedringer.

Les også