Studentetikk

Ledelsesbloggen

Etikk, våpenproduksjon, vann og ledelse

Tekst av John M. Raaheim 31. jan. 2017 Streaming

Tekna Etisk råd inviterte tre av Teknas studentledere til etisk refleksjon rundt fremtidige jobbutfordringer. Det ble refleksjon rundt våpenproduksjon, vannforvaltning og ledelse.

Våpenprodusenter tilbyr spennende jobber

Men Mia Sandstrøm reflekterer også etisk rundt det å arbeide med utvikling og produksjon av våpen.

Vårt forbruk binder vannbruk sammen over landegrenser

Sigrid Vollan Amundsen studerer vann og miljøteknikk og utfordringer knyttet til bærekraftig og rettferdig vannbruk.

Jeg trives i rollen med å lede andre i arbeid

Men mennesker jeg leder må aldri bare bli et middel, mener Therese Knapskog.

Tekna student. Felleskap med mening

Mia, Sigrid og Therese er alle med i Tekna Student, Teknas studentorganisasjon. De er aktive medlemmer av Tekna og påvirker og former foreningen slik at den blir best mulig for medlemmene. Ønsker du å være med? Følg Tekna studentene på Facebook eller Teknas studentgrupper på nettsidene våre.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer