Overvåking-shutterstock_101326993

Ledelsesbloggen

Etikk og overvåking – Din mening?

Tekst av John M. Raaheim 19. des. 2013

Den 7. november i år arrangerte Teknas etiske råd et medlemsmøte i Tekna Trondheim avdeling med overvåking og etisk refleksjon som tema. Nå foreligger utkast til et arbeidsnotat med problemstillinger og ideer som kom frem før, under og etter møtet. Teknas Etiske råd inviterer alle interesserte Teknamedlemmer til kommentarer. John Milton var engelsk dikter og …

Den 7. november i år arrangerte Teknas etiske råd et medlemsmøte i Tekna Trondheim avdeling med overvåking og etisk refleksjon som tema. Nå foreligger utkast til et arbeidsnotat med problemstillinger og ideer som kom frem før, under og etter møtet. Teknas Etiske råd inviterer alle interesserte Teknamedlemmer til kommentarer.

John Milton var engelsk dikter og polemiker på 1600-tallet. Ha n var en opplysningstidens såkalte man of letters. Han fordømte datidens forhåndssensur av trykte skrifter i Areopagitica, et av historiens tidligste og sterkeste forsvar for trykke- og ytringsfrihet. Ytringsfriheten er en av de grunnleggende verdiene som utfordres av overvåking.

Personvern og samfunnssikkerhet er andre begreper og verdier vi må forholde oss til. De utfordres av ytringsfriheten og trues av ukontrollert overvåking. Personvern, eller retten til privatliv (eng. Privacy), er en rett til selv å velge hvilken informasjon man ønsker skal være offentlig kjent om en selv. Det er også rett til å samtykke i at privat informasjon blir gjort kjent for en avgrenset krets eller allment. Grensene for personvern varierer med tid, kultur og mellom samfunn. Etter siste verdenskrig var man generelt forsiktig med hva man ga av opplysninger om seg selv. Facebook og andre sosiale medier har endret våre holdninger til på dette området.

Ny teknologi utfordrer oss. Avlytting og kameraovervåking, droner og roboter med overvåkingsutstyr flytter raskt grensene for hvilken informasjon om oss som kan fremskaffes og sammenstilles for overvåkingsformål. Nye produkter, som Goggle Glass, gjør at vi på sikt kanskje mister muligheter til å være anonyme. Når mange logger sitt liv i faste og levende bilder (lifelogging) blir vi etter hvert alle potensielt overvåket nesten til en hver tid. Ny teknologi utfordrer både ytringsfrihet og personvern. Myndigheters storstilte overvåking av internett-trafikk er en utfordring. Anonym mobbing på nettet (trolling) er en annen.

Lovverket på etterskudd. Lov- og regelverk blir ofte hengende etter den teknologiske utviklingen. Dette innebærer at vi ikke alltid finner svar i lov- og regelverk. Vi blir ofte henvist til å utvise skjønn. Etisk refleksjon kan være en nyttig øvelse når vi skal utvise slikt skjønn.

Aktuelle mediesaker 2013. Møtet 7. november tok utgangspunkt i aktuelle saker i mediene i 2013. Etisk råd inviterte til debatt om etterretning i kampen mot terror, overvåking av arbeidstakere, lekkasjer og varsling. Rådets forberedelser til møtet og synspunkter under og etter møtet er sammenfattet i et foreløpig arbeidsnotat. Kommentarer sendes til Teknas Etisk råd sekretariatet ved jmr@tekna.no, eller du kan bruke kommentarmuligheten i bloggen.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer