Etikk og egen virksomhet

Ledelsesbloggen

Etikk og egen virksomhet: Integritet, ærlighet og lojalitet

Tekst av John M. Raaheim 1. okt. 2014

Å etablere egen virksomhet er for mange å realisere seg selv. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow forsøkte i 1943 å definere grunnleggende behov som kan forklare vår motivasjon og atferd. Å etablere egen virksomhet er ekstrem selvrealisering. Å drive egen virksomhet med suksess krever kreativitet og kompetanse, men også integritet, ærlighet og lojalitet. Egen virksomhet …

Å etablere egen virksomhet er for mange å realisere seg selv. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow forsøkte i 1943 å definere grunnleggende behov som kan forklare vår motivasjon og atferd. Å etablere egen virksomhet er ekstrem selvrealisering. Å drive egen virksomhet med suksess krever kreativitet og kompetanse, men også integritet, ærlighet og lojalitet.

Egen virksomhet som selvrealisering. Maslow mente fysiologiske behov som vann, mat, søvn og tak over hodet var grunn-leggende. Behovet for å føle seg trygg var et trinn opp i hierarkiet. Å føle fellesskap og vennskap, respekt og anseelse var behov som dernest var styrende. Hadde man alle disse behov dekket var man rustet for å realisere seg selv, for eksempel ved å starte egen virksomhet, selv om det skulle gå på bekostning av både søvn og trygghet. Skal man starte opp egen virksomhet må man være kreativ. Skal man drive egen virksomhet med suksess må man være kompetent, selvsagt, ha integritet, opptre ærlig og beherske lojalitet.

Integritet innebærer at vi har moralsk ryggrad og mot til å være konsistent i forhold til hva vi tror på, hva vi sier, hva vi gjør og hva vi er moralsk forpliktet til, alt i samme vending og til samme tid. Integritet betyr ”å være hel” eller ”å være hel ved” som man ville si på norsk i dag.

Ærlighet er et moralsk karaktertrekk som forutsetter sannferdighet, likefremhet og fravær av løgn og lureri. Er du alene i den virksomheten du driver kan du ikke skjule deg bak en forretnings-policy eller ”noe” ledelsen har bestemt. Det du gjør må du kunne stå for selv i forhold til samarbeidspartnere, oppdragsgivere eller kunder.

Lojalitet er en personlig gjennomgående forpliktelse til en sak, person eller gruppe. Objekter for lojalitet kan være prinsipper, saker, ideer, idealer, religioner, ideologier partier, familie, venner, sosiale grupper, kunder, oppdragsgivere, geografiske steder m.v. Det er mulig å være lojal i forhold til flere ideer og venner samtidig, men lojaliteter kan også sette oss i situasjoner som vi opplever som dilemmaer.

Kreativitet er nødvendig for å lykkes, men kan også være en utfordring i forhold til verdiene omtalt ovenfor. Kreative mennesker er smartere og ”jukser” mer enn andre, hevdes det, blant annet i et innlegg om Kreativitet, etikk og juks, på denne bloggen.

Etisk refleksjon i egen butikk handler om å stille seg selv noen spørsmål som for eksempel: Er det jeg nå gir meg inn på lovlig? Det er en helt grunnleggende premiss. Økonomi er enkelt sagt et spørsmål om det lønner seg. Svaret her er alltid et viktig grunnlag for beslutninger. Etikk knyttes ofte til et spørsmål om rettferdighet. Spørsmålet er her om det vi har satt oss fore er rettferdig for alle som er berørt? Hvem er egentlig berørt av den beslutningen vi anbefaler eller er i ferd med å iverksette? Og dessuten: Kan jeg stå for det jeg nå gjør? Ivaretar jeg min integritet? Er jeg ærlig? Opptrer jeg slik at alle vil oppleve at jeg er til å stole på? Opptrer jeg lojalt? Hvem er egentlig involvert? Er jeg lojal mot alle involverte parter?

Teknas etiske råd har i samarbeid med Tekna Egen bedrift laget at arbeidsnotat om Etikk og egen virksomhet som går dypere inn i disse spørsmålene. Andre relaterte innlegg på denne bloggen er Ledelse, etikk, økonomi og butikk, Ledelse og etisk refleksjon, og CSR, SR, CSV eller bærekraft?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer