Petroleumsforskning

Ledelsesbloggen

Er petroleumsforskning uetisk?

Tekst av John M. Raaheim 8. aug. 2014

Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har i en uttalelse konkludert med at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. Hva betyr dette? Hva innebærer det? Tekna Etisk råd inviterer til seminar i Bergen 11. …

Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har i en uttalelse konkludert med at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. Hva betyr dette? Hva innebærer det? Tekna Etisk råd inviterer til seminar i Bergen 11. september for å finne svar.

Initiativ fra Bergen. Det var rektor ved Universitetet i Bergen som ba NENT om en uttalelse. Flere forskere ved universitetet hadde reist spørsmål etter at Statoil gjennom avtaler med universiteter og andre forskningsinstitusjoner hadde fordelt 85 millioner kroner til forskning ved disse. Også grupper av studenter hadde engasjert seg. Debatten har fortsatt etter at NENTs innstilling ble lagt frem. ”For mye etikk av det gode”, skrev for eksempel UiO-professor Kristin Asdal i et innlegg på DN.no som er gjengitt i NENTs presseklipp på saken.

Se på petroleumsforskningen. NENT ønsker å bidra til en bred offentlig debatt om petroleumsforskning ved universitetene i Norge der man særlig tar opp forholdet til petroleumsindustrien. NENT mener at universiteter og forskningsinstitusjoner også bør foreta en grundig gjennomgang av sin aktivitet innen petroleumsforskning.

Klimaetikk og petroleumsetikk. Teknas etiske råd har i løpet av våren samarbeidet med Teknas faggrupper for klima og for olje og gass. Samarbeidet har resultert i arbeidsnotater som beskriver at etiske vurderinger preges av faglig ståsted og faglige utfordringer. Tidsperspektivet er av betydning, og synet på hva som er fakta og kunnskap. Oljeindustrien forvalter store ressurser. Med det følger ansvar for å se til at ressursene utnyttes på beste måte. Konsekvensene av ulykker er store. Verdier for 1.8 milliarder gikk tapt da understellet til Sleipner forsvant i Gandsfjorden. Å være føre var er et viktig prinsipp i det å forebygge ulykker. Forskning er viktig i det forebyggende arbeidet. Vegen frem mot FNs klimamål er ikke rettlinjet. Regjeringen vedtok som et eksempel nylig å øke fartsgrensen på noen av landets beste vegstrekninger med begrunnelse at vegene tålte det. Hva med FNs klimamål?

Arbeidsnotatene om klima og etikk og olje, gass og etikk kan lastes ned fra Teknas nettsider.

Debatten fortsetter. Tekna Bergen avdeling, Teknas Etiske råd og Tekna Forskerne inviterer til debattmøte i Bergen på ettermiddagen fra kl 17.00 11. september. Vi har fått med oss en representant for NENT og forskere som i sin tid reiste spørsmål ved den fremmedfinansierte petroleumsforskningen. Og vi har med oss representanter for petroleumsindustrien og petroleumsforskningen som kan fortelle oss hvordan de som finansierer denne forskningen og de som står for forskningen vurderer NENTs uttalelse.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer