Mentor x

Ledelsesbloggen

Egen virksomhet – Mentorbistand for å komme i gang

Tekst av John M. Raaheim 26. juni 2015

Tekna har gjennom faggruppen Tekna Egen bedrift etablert en mentorordning for medlemmer som vurderer å starte for seg selv og som har behov for noen å snakke med om utfordringene de møter. Mentorene i denne ordningen var samlet til årlig erfaringsutveksling i april. Innholdet i mentorenes møte med de som søker mentorer er gjennomgangstema i …

Tekna har gjennom faggruppen Tekna Egen bedrift etablert en mentorordning for medlemmer som vurderer å starte for seg selv og som har behov for noen å snakke med om utfordringene de møter. Mentorene i denne ordningen var samlet til årlig erfaringsutveksling i april. Innholdet i mentorenes møte med de som søker mentorer er gjennomgangstema i disse samlingene. Her er noen av erfaringene mentorene delte i år.

Frivillig og gratis. Mentorordningen i Tekna Egen bedrift er basert på frivillig og ubetalt innsats fra medlemmer som har lang erfaring med å drive for seg selv. Ordningen er derfor også gratis for medlemmer som ber om mentorråd. Vi snakker om en enkel «førstehjelp» gjennom et til tre møter av ca. en times varighet. Vi har ikke mentorer i alle byer og landsdeler så noen ganger foregår «samtalene» på telefon, via e-post eller på Skype, Lync eller via lignende medier. Stort sett fungerer dette også greit. Det er utfordrende, lærerikt og «gøy» å være mentor, mener mentorene.

Ulike tilnærminger til mentormøtene. Erfaringsutvekslingene under samlingen viste at mentorenes tilnærming til møtene er forskjellig. Det kan skyldes at medlemmene som søker ordningen er forskjellige i alder og valg av forretningside, fra ren konsulentvirksomhet til produkt og produksjonsorientert gründerskap. Alle mentorer er imidlertid enig om at det er viktig å etablere gjensidig tillit og grunnlag for god kommunikasjon. Det er viktig ikke å være forutinntatt med hensyn til hva som er en god eller mindre god forretningside ut fra situasjonen til den enkelte. Å lytte aktivt er viktigere for mentorene enn å snakke selv. Man må fyre oppunder det som er bra og bidra til at optimismen holdes oppe. Det første møtet må ende opp i en plan for hva som skal skje videre, evt. frem til et neste møte. Men ut over dette er det ulike tilnærminger til første møte.

Avklaringsmøte og videre planer. Flere av mentorene ser første møte som et avklaringsmøte der det primære er at menteen(e) gjør rede for sine ideer på det stadiet man befinner seg i utviklingen av forretningsideen. Mange kommer til møte med mentor først og fremst for å få bekreftelse på at de er på riktig spor. Mange trenger også bare en bekreftelse på dette og vil deretter gå videre på egen hånd uten videre kontakt med mentor. Er det imidlertid uklarheter rundt hva som skal leveres, tjeneste eller produkt, og hvem som er betalingsvillige kunder/marked for det som tilbys, er det viktig å adressere dette som helt grunnleggende. Hjemmelekse for menteen til neste møte må være å ha dette klart for en innledende presentasjon.

Rett-på-sak-møte. Andre blant mentorene går mer rett på sak og introduserer allerede i første møte en forretningsmodell for å teste forretningsplanen eller ideen som det som oftest er snakk om. Dette innebærer at man tar opp spørsmål som: Hva er det du har planer om å tilby? Hvem mener du er villig til å betale for dette? På hvilken måte er disse kjent med det du tilbyr? Hvordan planlegger du å holde kontakt med dem? Hvordan produserer du dine produkter eller tjenester? Har du det du trenger for denne produksjonen? Trenger du og kan du få bistand fra noen for eksempel til regnskap og annet du ikke behersker selv? Hva koster det deg å produsere når du selv også skal leve av dette? Hva tenker du at kundene dine skal betale for det du leverer? Det avgjørende siste spørsmålet er om dette «går i hop», om de realistisk forventede inntektene dekker kostnadene og om du eventuelt har økonomi til å overleve frem til du har kostnadsdekning. Alle krevende, men nyttige, spørsmål å ha svar på.

Fint å snakke med et Tekna-medlem. Uavhengig av mentorenes tilnærming har vi fått mange positive tilbakemeldinger på mentorordningen i Tekna Egen bedrift. Den vil helt klart bli videreført. Det er selvsagt et pluss at ordningen ikke koster noe for medlemmene. Men mange setter ekstra pris på å kunne samtale med en kollega og Tekna-medlem, som også har teknologisk innsikt, om sine planer. 

Er du interessert? Vi har plass både til flere mentorer og flere som søker mentor i ordningen. Vi skulle spesielt gjerne sett at vi hadde flere mentorer på Vestlandet, fra Stavanger og nord til Møre. Selv om vi i dag har gode kommunikasjonsløsninger for fjernmentorering opplever vi av og til at menteer også ønsker kontakt over et fysisk bord i et fysisk rom. Kontaktperson for ordningen uansett er signaturen ved dette innlegget via e-post jmr@tekna.no. Og vurderer du nå eller senere å starte for deg selv, er Tekna Egen bedrift et gratis tilbud til alle Tekna-medlemmer.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer