Sparing

Ledelsesbloggen

Din pensjon

Tekst av systemforvalter 27. feb. 2014

Pensjon er i vinden som aldri før.

Hva skal du leve av som pensjonist?

En pyramide kan illustrere pengene du skal leve av som pensjonist. I bunnen har du folketrygden. De fleste som har bodd i Norge over en viss tid har krav på folketrygd. Så kommer offentlig eller privat tjenestepensjon – og på toppen har du oppsparte midler.

pensjonspyramide

Etter at de nye reglene om private tjenestepensjonsordninger trådte i kraft 1. januar 2014 har vi nå har fått tre hovedgrupper av private tjenestepensjonsordninger.

Din pensjon

Du kan følge med på hva du vil få i pensjon ved å logge deg inn på nav.no/dinpensjon eller norskpensjon.no

Som medlem i Tekna tilbys du kurs i pensjon. Les mer om medlemsfordeler og bli medlem.

Nyttige informasjonsfilmer

NAV, Norsk Pensjon, FNO, Statens Pensjonskasse, AFP, AksjeNorge og SSP har laget 7 informasjonsfilmer om pensjon for deg som er født i 1963 eller senere:

Film 1: Hva er pensjon?
Film 2: Fleksibel alderspensjon
Film 3: Folketrygden
Film 4: Privat tjenestepensjon Denne filmen er ikke oppdatert med de endringer som trådte i kraft fra 1. januar 2014. Det nye pensjonsproduktet i privat sektor (ofte omtalt som ”hybrid”-ordningen) er således ikke omtalt i denne filmen, og heller ikke de vesentlig økte innskuddssatser i innskuddspensjonsordningene. Filmen er likevel informative med tanke på å få frem forskjellen mellom ytelses- og innskuddspensjonsordninger.
Film 5: Offentlig tjenestepensjon
Film 6: AFP
Film 7: Egen sparing

Les også

Relaterte kurs og arrangementer