Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne som dyrker mat

Tema: Ledelse og utvikling

Det er nok mat i verden, men ikke til alle

Tekst av John M. Raaheim 6. mars 2019

Det er nok mat i verden. Allikevel sulter 800 millioner mennesker. Tørke, flom, krig og konflikter er hovedårsaker til sult. Landsbygd- og landbruksutvikling i sør er en del av løsningen, men det holder ikke alene. Mat-etikk er det verdt å reflektere over, mener Teknas Etiske råd.

 
Det er nok mat i verden

Teknas etiske råd hadde under sitt møte i november 2018 mat-etikk som tema når rådet drøftet «Matproduksjon, mat og etiske utfordringer» i et internt seminar. I oppsummeringen konkluderte rådet med tre tema som spesielt utfordrende. Matproduksjon og og generell tilgang til mat for alle var et av disse. Nedenfor følger en oppsummering av rådets tanker med en invitasjon til etisk refleksjon rundt denne innfallsvinkelen til mat-etikken.

 Det er nok mat i verden, teoretisk sett. Matproduksjonen per hode har aldri vært større. Produksjonen er beregnet til 4600 kalorier per menneske per dag. Langt mer enn vi trenger. Fra 1970 til 1990 økte den totale matproduksjon i verden med 11% målt per hode. Det vil si at matproduksjonen økte betydelig mer enn befolkningsveksten. Sult er først og fremst et fordelingsproblem som skyldes at mange har råd til å kjøpe mer mat enn de strengt tatt trenger mens andre ikke klarer å produsere nok på den jorda de dyrker eller ikke har råd til å kjøpe nok mat.

800 millioner mennesker sulter

Ut fra offisiell statistikk er det vel  800 millioner mennesker som sulter i verden i dag. De fleste holder til i land i sør, på landsbygda i Afrika og Asia. De er selv mat-produsenter eller jordløse landarbeidere. De er avhengig av avlingene for å overleve. Infrastruktur for lagring og fordeling av den maten som totalt er tilgjengelig er et problem i mange fattige jordbruksland i sør. Omtrent 20 % av de som sulter bor i byer. Også i USA regner man med at ca 15% av husholdningene har vanskeligheter med å skaffe nok mat til alle i husstanden.

Krig og konflikter, tørke og flom – Matprisene svinger

Fra 2007 har vi sett store svingninger i matprisene. Det er særlig dramatisk for mennesker som bruker største delen av sine inntekter på mat. Kriger og konflikter, naturkatastrofer, tørke eller flom er hovedårsakene til variasjon i matpriser. Økende priser på innsatsvarer som gjødsel, kostnader knyttet til oppkjøpere, transport, lagerhold og butikker har økt og ytterligere bidratt til økte matpriser. Mat kan bli liggende på lager og mennesker sulter fordi de ikke har råd til å kjøpe den til den prisen som forlanges.

Uenighet om betydningen av spekulasjon i matvareomsetning

Innsatsvarer i matproduksjon omsettes på matvarebørser. Det handles også her i derivater og terminkontrakter og du kan investere i matvarefond som alternativ til tradisjonell banksparing på linje med handel og sparing i andre råvarer. Det vil ofte lønne seg, for de som har godt med penger til overs etter å ha betalt for maten. Mer det er usikkert hvordan det påvirker de med mindre kjøpekraft, om spekulasjon i matvarer er del av problemet. 

Omlegging til bærekraftig landbruks- og matproduksjon er løsningen, men hvordan?

Det er kalorier nok til alle i verdens matproduksjon, men hva vi spiser er også betydningsfullt. I USA er gjennomsnitts-personen inntak av kjøtt årlig over 100 kilo, i Norge ca 80 kilo og India ca 5 kilo. Dagens kornproduksjon vil bare kunne forsyne 2,5 milliarder mennesker om alle spiser samme mengde kjøtt som «gjennomsnittsamerikaneren».  Ti milliarder kjøttspisende «gjennomsnitts-indere» vil kunne leve av den samme kornproduksjonen. Intensivt landbruk med monokulturer på store arealer er uansett en utfordring for bærekraften landbruket.

Skal vi avskaffe sult må vi legge om til bærekraftig landbruksproduksjon.Vi må satse på landbruk og landsbygdutvikling i de deler av verden der folk sulter. De lokale bøndene må selv få kontroll over sine ressurser. Lett å si og å skrive, men hvordan realiserer vi det? Og hvordan gjør vi landbruk, matproduksjon og samfunn i resten av verden bærekraftig samtidig. Teknas etiske råd har som oppgave å oppfordrer foreningens medlemmer og organisasjonsledd til refleksjon rundt etiske utfordringer. Har du gjort deg refleksjoner rundt etiske utfordringer knyttet til mat i overflod og sult blant mange er du velkommen til å dele dine refleksjoner med rådet og Teknas medlemmer i kommentarfeltet nedenfor.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer