Ledelsesbloggen

CSR, SR ,CSV eller bærekraft?

Tekst av John M. Raaheim 2. okt. 2012

Skandinaviske land er foregangsland når det gjelder CSR. De har oftere folk i ledelsen med CSR i tittelen. De er overrepresentert i indekser som måler bærekraft i forretningsvirksomhet. Men hva er det som virkelig gjelder? Samfunnsansvar eller bærekraft?  CSR står for Corporate Social Responsibility. Kort fortalt en innebærer dette at virksomheten har organisert seg slik …

 Skandinaviske land er foregangsland når det gjelder CSR. De har oftere folk i ledelsen med CSR i tittelen. De er overrepresentert i indekser som måler bærekraft i forretningsvirksomhet. Men hva er det som virkelig gjelder? Samfunnsansvar eller bærekraft? 

CSR står for Corporate Social Responsibility. Kort fortalt en innebærer dette at virksomheten har organisert seg slik at den sikrer seg at den følger gjeldende lover. etiske standarder og internasjonale normer. Det er utarbeidet en internasjonal standard, ISO 26000 – Guidance on Social Resposibility, som gir en detaljert av hva dette innebærer. Når C for Corporate er borte fra tittelen skyldes dette at standarden også skal gjelde non-corporate virksomheter.

CSR-kritikk og alternativ. Det finnes kritikere til CSR eller SR og det finnes konkurrerende konsepter. Rektor Tom Colbjørnsen ved BI skrev i en kronikk 13. februar i år i Dagens Næringsliv at ”bedrifter mangler demokratisk legitimitet til å bestemme samfunnets beste. Derfor er det grenser for hvor mye samfunnsansvar de bør påta seg”. Den ganske så kjente amerikanske professor Michael Porter er blant de som arbeider med alternative konsepter.

CSV som alternativ. CSR og CSV innebærer begge at man følger lover og etiske standarder og at man aktivt arbeider for å redusere skade virksomheten påfører virksomheten. Men CSV, eller Creating Shared Value, skiller seg, i følge Porter, fra CSR på en rekke områder. CSV er integrert i forretningsmodell for konkurranse og profittmaksimering, ikke en respsons på ytre press slik Porter mener CSR er. CSV er integrert i virksomhetens budsjett ikke begrenset av ”footprint” og CSR-budsjett. CSV måler økonomiske og sosiale fordeler mot kostnader ikke i forhold til det mer diffuse målet for CSR som er ”doing good” .

CSR blir bærekraft. I følge nyhetsbrevet Mandagmorgen fra 1. oktober og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen fører denne konkurransen mellom begreper til en dreining i retorikken fra ”samfunn og ansvar” mot ”verdiskaping gjennom bærekraft”. Forsikringsselskapet Storebrand har ansatt en ”bærekraftsstrateg” som skal arbeide med CSR-oppgaver. Både Norsk Hydro og Telenor har fjernet CSR-stillinger fra sin toppledelse.

Akademisk oppmerksomhet rundt CSR. Selv om viktige norske virksomheter nå finner andre løsninger er CSR i ferd med å bli etablert universitetsfag. Mandagmorgen omtaler i sitt oppslag både Robert Strand og Maria Gjølberg som begge har doktorgrader i CSR.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer