Ledelsesbloggen

Marginalkostnadsdoktrinen, karriere og fengsel

Tekst av John M. Raaheim 16. des. 2011

Professor Clayton M. Christensen ved Harvard er verdens fremste managementguru i 2011. Han har ideer og tanker om karriere og livskvalitet.

Professor Clayton M. Christensen ved Harvard er i følge en rangering gjennomført av Thinkers50 verdens fremste managementguru i 2011. Han har også ideer og tanker om karriere og livskvalitet.

For en tid tilbake delte Christensen sine tanker rundt karriere og privatliv med MBA studenter ved Harvard Business School. Han stilte innledning svis tre spørsmål som han deretter reflekterte rundt med utgangspunkt egne teorier, prinsipper og erfaringer.

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg blir lykkelig i min karriere? Dette var Christensen første spørsmål til studentene. Her støtter han seg til teorier fremsatt av psykologen Frederick Herzberg. Den viktigste motivatoren i livet vårt, er i følge Christensen, ikke penger, men muligheten til å lære og å få og ta ansvar, bidra til andres og egen suksess og få anerkjennelse for dette. Det er dette som er ledelse, ikke det å kjøpe, selge og investere i selskaper. Å handle selskaper gir ikke den samme dype tilfredsstillelse som kommer fra det å bygge opp mennesker.

Hvordan kan forholdet til mine nærmeste bli en varig kilde til glede? Clayton Christensen er en dypt religiøs mann. Kanskje er det derfor dette spørsmålet er med. Her er poenget hans å ha fokus på andre mennesker og relasjoner til mennesker. Å bidra til å bygge kulturer med klare verdier hjemme og i arbeidet. Men også for å lære av andre mennesker og ikke bare av de som er smartere og har mer erfaring enn du har selv. Vær ydmyk i møtet med andre mennesker, sier Christensen. Vi kan lære noe av de fleste mennesker vi møter. Det som teller til slutt er de menneskene vi har møtt og som har med seg noe positivt fra møtet med oss.

Hvordan unngå å havne i fengsel? Dette er tredje spørsmål og med det adresserer Christensen ukulturer i næringslivet. Her viser han til det han kaller marginalkostnadsdoktrinen som han hevder mange næringslivsledere benytter når de skal velge mellom rett og galt. Den marginale kostnaden ved å gjøre noe som er på kanten ”bare denne ene gangen” er lav. Men i følge Christensen vil denne første gangen flytte grenser som senere vil bli flyttet igjen. Man bør tidelig finne ut hva man vil stå for og dra linjen mellom rett og galt på trygg grunn. Clayton Christensen var en gang studiekamerat med Jeff Skilling i Enron, men også en annen av hans studiekamerater fra MBA-studiet havnet i fengsel. Begge var oppriktige, hardt arbeidende studenter.

Andre karriereråd kan du finne frem til under ”Fra studier til jobb”, ”Jobb og karriere”, men også flere steder på Tekna VitAlt som for eksempel  under ”Personalledelse” der perspektivet er fra arbeidsgivers side.

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer