Stipendiat

Hva gjør Tekna

Som stipendiat i Tekna betaler du kun 25% av kontingenten, og har full tilgang til Teknas gode medlemstilbud som juridisk bistand, gunstige forsikringer m.m.

Teknas arbeidsutvalg for stipendiater tar for seg viktige saker av betydning for midlertidig vitenskapelig ansatte innen teknologi og naturvitenskap.

Tekna har et særlig fokus på stipendiaters arbeidsvilkår og mener at stipendiater som fullverdige arbeidstakere skal:

  • likestilles med øvrige ansatte i lønnsforhandlinger
  • tilbys årlige medarbeidersamtaler
  • være pådrivere for stipendiaters vilkår gjennom rett til representasjon i Tekna-styret på din arbeidsplass
Kontaktperson:

Kristin Cameron

rådgiver, arbeidsliv og juss

93898081

Sist oppdatert: 20. november 2015