Forskningsbloggen

– Positivt fra Fagerbergutvalget

Tekst av Tove Rodahl 2. mai 2011

Fagerbergutvalget la i dag frem sin innstilling «Et åpnere forskningssystem». Ekspertutvalget kommer med mange interessante forslag til tiltak som Tekna støtter, blant annet en femårig prøveordning Forskerfunn. – Utvalgets anbefalinger viser at det bred oppslutning om å styrke forskernes arbeidsvilkår og forskerutdanningene. Det regner vi med at Regjeringen følger opp raskt. Det samme gjelder utvalgets …

Fagerbergutvalget la i dag frem sin innstilling «Et åpnere forskningssystem». Ekspertutvalget kommer med mange interessante forslag til tiltak som Tekna støtter, blant annet en femårig prøveordning Forskerfunn.

– Utvalgets anbefalinger viser at det bred oppslutning om å styrke forskernes arbeidsvilkår og forskerutdanningene. Det regner vi med at Regjeringen følger opp raskt. Det samme gjelder utvalgets forslag om å øke antallet teknologer i forskerutdanningene, sier president i Tekna Marianne Harg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer