På vei mot en karriere som forsker - tidvis ulendt terreng

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Allikevel er det mange midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren. Mange er ansatt på...