Forskningsbloggen

Kompetansebevisstgjøring

Tekst av Mette Meinert 4. mai 2020 Streaming

Hva kan du - og hvordan bruker du din kompetanse til å komme deg videre? Selv om du har en master- eller kanskje til og med en doktorgrad betyr det ikke at du nødvendigvis har klart for deg hva du faktisk kan. Kompetansen din er mer enn det som kan leses ut av eksamenspapirer og jobbtitler. Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den og planlegge din karriere videre?

Del 1: Kompetansebevisstgjøring, v/Jon Fredrik Alfsen, Impaktor AS. 

  • Kompetansebevisstgjøring og kompetanseutvikling; hva har du av kompetanse, hva trenger du å utvikle
  • Hvilke tiltak kan være aktuelle
  • Hvordan kan du ut fra det du kan, planlegge din karriere videre
  • Din karriere – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
  • Bevisstgjøring og refleksjon over temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
  • Hvordan ta best mulige valg fremover for deg selv og din egen yrkeskarriere

Del 2: Du kan mer enn faget ditt - til og med som ny doktor, v/Sigrid Rønneberg, PhD og Senioringenør i Justervesenet.

I denne delen vil Sigrid Rønneberg fortelle om hva hun lærte utover det som er rent faglig og hvilke erfaring hun gjorde seg underveis på studie og under doktorgraden. Hun skal også fortelle om hvordan hun brukte dette for å få seg jobb etter endt doktorgrad.

Se opptak fra seminaret:

Her finner du refleksjonsoppgavene til seminaret

Les også

Relaterte kurs og arrangementer