Bilde av vulkan

Forskningsbloggen

Jordas oppbygning og mineraler

Tekst av Tove Rodahl 24. jan. 2013 Streaming

Anders Mattias Lundmark fra UIO holdt et levende og interessant foredrag om Mineraler på HiBu 13.mars 2012. Arrangementet var i regi av Teknas Kongsbergavdeling og var en del av en foredragsserie på tre om jordas oppbygning. Her følger video fra store deler av foredraget om mineraler.

Geolog Ph.D. Anders Mattias Lundmark, UIO

Geolog Ph.D. Anders Mattias Lundmark, UIO
Geolog Ph.D. Anders Mattias Lundmark, UIO

Den første delen i foredragserien hadde tatt for seg jordens alder, platetektonikk, vulkanisme og evolusjon. Vi lærte hvorfor ressurser som egentlig er overalt på kloden, alikevel blir dyre fordi de finnes i for små konsentrasjoner eller i feil form. For eksempel er det 8% aluminium på kloden, men det trengs en konsentrasjon på mer enn 30% for at det er malm, det vil si at det lønner seg å utvinne det. Tilsvarende for jern er det 5,8% av overalt, men det trengs konsentrasjoner på 50% for at det er malm. Derfor leter man etter prosesser i naturen som anriker mineraler til å bli malm som kan utnyttes.

Hvor kommer elementene fra? De lette kommer fra Big Bang, mens de tyngste, de som er tyngre enn jern, kommer fra supernovaer. Siden vi har så mye tunge matrialer på jorden må det ha vært mange supernovaer som har eksplodert.

Foredrag om Geologi på HiBu, Kongsberg

Anders Mattias Lundmark fortalte om hvorfor platetektonikken, bedre enn kontinentaldriften forklarer hvorfor jorda ser ut som den gjør. De syv store platene, og mange små, er jordas ytterste lag og har lite med kontinentene å gjøre. Disse platene, og også kontinentene, flytter seg opptil 15 cm/år og det er denne forflyttingen som i spesielle tilfeller skaper de utsatte vulkanområdene og områder med jordskjelv. Geologene vet akkurat hvor dette er farlig.

Ikke kjøp eiendom i Tyrkia var et råd tilhørerne fikk.

Av helt andre grunner er det også spennende geologiske steder i Norge, som Oslofjordområdet som er en rift der mange bergarter kommer opp og Fen i Telemark som har gigantiske forekomster av magmatisk kalkstein.Blant flere rariteter deltagerne fikk høre, var at det er mer oksygen i stein enn i luft.

Foredraget om mineraler kan du se i videoene nedenfor.

Foredrag om Geologi på HiBu, Kongsberg
Foredrag om Geologi på HiBu, Kongsberg

Mineraler finnes i romraketter og mobiltelefoner, vi spiser dem også daglig og kler oss i dem. Hva innebærer det at disse ressursene er ikke-fornybare?
Du får høre om mineraler og malm, som altså er økonomisk utnyttbare mineraler, om planter som brukes som indikatorer på malm, om gull som finnes i de eldste områdene i verden og om uran som finnes overalt. Vi får videre høre om at det ligger masse havbunn i de norske fjell og om hvor spennende både Osloriften og Kongsbergområdet er. Både larvikitt og rombeporfyr finnes bare i våre lokale trakter.

Kan råstoffene ta slutt? Råstoffene finnes i jordens skorpe, i produktene vi bruker og i søppel. Vi har bare skrapt overflaten av jordskorpen og det er grunn til å tro at vi med befolkningsvekst også får mange hjerner, i tillegg til munner å mette. Hjerner som vil komme med nye løsninger og ny teknologi. Mattias var derfor ikke bekymret.

Lær mer:

Stikkord: geologi, jorda, mineraler, Video

Relaterte kurs og arrangementer