Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Forskning

Hva er Fagerbergutvalget

Tekst av Pål-André Lund 11. juli 2011

Fagerbergutvalget følger opp forrige forskningsmelding, og gir et innspill til den neste. Utvalget ble nedsatt av forskningsminister Tora Aasland for å måle og veie den nye målstrukturen i den forrige forskningsmeldingen fra april 2009 Klima for forskning. Regjeringen ønsker å innføre mål- og resultatstyring i forskningspolitikken. Fagerbergutvalget innstilling er nå på høring fra Kunnskapsdepartementet med …

Fagerbergutvalget følger opp forrige forskningsmelding, og gir et innspill til den neste.

Utvalget ble nedsatt av forskningsminister Tora Aasland for å måle og veie den nye målstrukturen i den forrige forskningsmeldingen fra april 2009 Klima for forskning. Regjeringen ønsker å innføre mål- og resultatstyring i forskningspolitikken.

Fagerbergutvalgets innstilling er nå på høring fra Kunnskapsdepartementet med frist 20. oktober.

Fagerbergutvalget fikk jobben med å finne resultatmål og indikatorer som både politikere og forskere kan bruke. Politikerne til å styre, forskerne til å rapportere og, skulle en tro, innrette forskningen etter samfunnets behov slik politikerne definerer dem.

Mandatet ga også utvalget i oppdrag å se på finansiering og rekruttering. Fagerbergutvalget har svart ved å foreslå som hovedstrategi et åpnere forskningssystem. Med dette menes et system som i større grad enn i dag åpner for mangfold og konkurranse, og hvor de beste forslagene og ideene vinner fram.

Aasland framhevet på pressekonferansen ved framlegging av Fagerbergutvalgets utredning at den gir et godt grunnlag for neste forskningsmelding i 2013.

Tekna har vært positiv til Fagerbergutvalgets innstilling og har støttet forslaget om Forskerfunn, en fri konkurransearena på 140 mill. kroner over fem år administrert av Forskningsrådet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer