Forskningsbloggen

Forskning innen bølgekraft

Tekst av Tove Rodahl 17. nov. 2011 Streaming

Jens Peter Kofoed fra Aalborg Universitet fortalte om forskning innen bølgekraft 17.nov.2011 på en temaaften i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Bølgeenergiforskningsgruppen på Aalborg Universitet jobber med både norske og danske prosjekter innen bølgekraft.

Du kan se videoopptak av foredraget:

Det hadde tittelen: Utnyttelse av bølgeenergi – potensiale, utfordringer og status og omfattet:
– Hvorfor bølgeenergi?
– Potensiale
– Utviklingstrinn og designvurderinger
– Oversikt over teknologier under utvikling
– Hva skjer med dette i dag?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer