Forskningsbloggen

Evaluering av Teknologirådet

Tekst av Pål-André Lund 23. des. 2011

Teknologirådet er opprettet som et uavhengig organ som skal hjelpe norske myndigheter og samfunnet med å vurdere nye teknologier. Teknologirådet er nettopp blitt evaluert og Nærings- og handelsdepartementet har sendt evalueringen ut på høring med frist 10. februar 2012.

Tekna er positive til Teknologirådet og ser gjerne at prosjektene deres blir bedre kjent. Tema som klimapolitikk, IKT-politikk og personvern, velferdsteknologi og teknologisk framsyn er eksempler der begge organisasjoner har gjort en innsats for en bredere informert offentlig debatt.

En evaluering skal gjerne foreslå forbedringer. Det gjøres også . Det foreslås et bedre samarbeid med ”aktuelle organisasjoner”, for eksempel gjennom en årlig innspills- og samarbeidskonferanse. Kanskje kan Tekna være en slik aktuell organisasjon, og en naturlig samarbeidspartner i noen prosjekter?

For Tekna vil det uansett være viktig å utfordre våre tillitsvalgte og medlemmer på hvilke teknologier og arbeidsmåter Teknologirådet bør prioritere. Et teknologiråd bør selvsagt først og fremst være faglig kompetent, men det bør i tillegg få gode innspill fra ulike fagmiljøer – eksempelvis i Tekna. Se også Teknas policydokumenter på tilstøtende tema som utdanning og forskning, næringspolitikk og energi- og miljø m. m..

Hva mener du Tekna bør si til Nærings- og handelsdepartementet om Teknologirådets fokus og arbeid framover ?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer