Klimaendringer rapport

Energibloggen

Trenger vi en klimalov i Norge?

Tekst av Tove Rodahl 25. feb. 2015 Streaming

Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) inviterte 25.feb. til et arrangement om klimaendringer og spesielt spørsmålet om vi trenger en klimalov i Norge?

Foredragsholdere var Borgar Aamaas fra Cicero og Ragnhild Elisabeth Waagaard fra WWF.
WWF var de som opprinnelig kom med forslaget om klimalovgivning i Norge og dette har vært diskutert en stund, uten at det har blitt konkludert.

Opptak fra arrangementet:

Opptaket viser at klima er noe noen har sterke meninger om.

Klimalov

Vi er ikke det første landet som eventuelt innfører en klimalov. Både Storbritannia og Danmark har innført klimalover, mens Finland og Sverige diskuterer dette.
Her i Norge har spørsmålet vært ute på høring, og klima – og miljøministeren inviterte 12.te januar 2015 til et høringsmøte. Videoopptak av møtet finner du her. Ministeren Trine Sundtoft innledet møtet med at 2015 skal være et klimaår og hun ønsker å avdekke om en klimalov er hensiktsmessig for å få til våre langsiktige mål.
Tekna leverte et høringsinnspill til denne høringen.

Til tross for intensjonen om å ta dette på alvor har utslippene våre dessverre vært økende de siste årene.

Tematikken har vært tilbakevendende i Teknas fagblogger, for eksempel kan du finne foredrag om det internasjonale klimapanelets delrapport på Teknas biologiblogg og klimaendringer har vært diskutert her i energibloggen.

Vel møtt!

Les også

Relaterte kurs og arrangementer