Offshore Strategikonferansen ble arrangert 4-5 februar i Stavanger og i år var det 25-års jubileum for konferansen. Det var ca 290 påmeldte.

Politikere, OED, OD, Ptil, oljeselskapene og leverandørselskapene var bredt representert. Temaene som det ble mest fokus på var digitalisering og samhandling, samt åpenhet og tillitt. Lean ble også fremhevet av de fleste bl.a. Aker BP, Norsk Industri, Aibel, AKSOL, Kaefer og Technip FMC.

Publisert: 4. mars 2019