Sikkerhetsforum har gjort en bred gjennomgang av hvordan petroleumsvirksomheten lærer av og deler informasjon etter uønskede hendelser.

Rapporten presenterer anbefalinger som skal bidra til forbedret erfaringsoverføring og læring etter hendelser i norsk petroleumsvirksomhet.

Følgende spørsmål er sentrale i rapporten:

  1. Hvilke arenaer og informasjonskilder/databaser for erfaringsdeling foreligger i petroleumsvirksomheten per i dag, og hvordan fungerer disse?

  2. Har næringen eksempler på gode granskingsmetoder som sikrer at både sentrale årsaker blir belyst, fulgt opp og bidrar til endring?

  3. Hvilke prosjekter er gjennomført/ igangsatt som har bidratt/bidrar til viktig og nyttig kunnskap om læring etter hendelser?

  4. Hva bør forbedres med hensyn til læring etter hendelser?

Se videointervju med leder av arbeidsgruppa, Janne Lea og les rapporten på nettsidene til Petroleumstilsynet. 

Publisert: 7. februar 2020