Faglig Årsmøte ble gjennomført 7-8 februar 2020 på Gardermoen

Prisen for Årets faglige gruppering 2019 ble utdelt under middagen på Faglig Årsmøte 7. februar.

Prisen ble utdelt av Fagutvalgets leder Dag Waaler. Prisen gikk til nettverkene Tekna Olje og gass og Tekna Klima.

Begrunnelsen for utdeling av prisen var;  høy egenaktivitet og engasjement, aktivt tverrfaglig samarbeid og svært gode samarbeidsevner.

Prisen ble svært godt mottatt av Tekna Olje og gass.

På bildet ser vi fra venstre, Rasmus Benestad, Pernille Dørstad og Sanne Maria Green L’Abee-Lund fra Tekna Klima, Merete Kaik og Petter Eltvik fra Tekna Olje og gass.

Publisert: 9. februar 2020