Fagfeltene energi og klima er viktige for mange av Teknas medlemmer, og for samfunnet. I løpet av de siste par årene har Tekna gjennomført over hundre møteplasser med tema knyttet til klimateknologi, sirkulær økonomi og klimavennlige bransjeløsninger, der du kan dele eller hente innsikt du kan ta med deg tilbake til din studie- eller jobbhverdag. Vi jobber og lobber også både nasjonalt og internasjonalt for at regjeringen skal bevilge penger til karbonfangst – et stort og viktig ingeniørprosjekt hvor våre medlemmer har en sentral rolle. Gjennom medlemskap i Tekna får du tilgang til faglige nettverk og møteplasser. Vil du holde deg faglig oppdatert? Meld deg inn!

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Back to basics: Beregning av trykktap i rør og ventiler 27.02.2019 OSLO
Er kraftsystemet godt rustet for å håndtere ekstreme variasjoner i tilsiget? 27.02.2019 OSLO
Innføring i livsløpsvurdering (LCA) 06.03.2019 OSLO
Tekna + Upolert : Det grønne skiftet -hvorfor tar det så lang tid? 19.03.2019 TRONDHEIM
Kompressor - anleggets hjerte 03.04.2019 SOLA
Norsk Kjøleteknisk Møte 2019 04.04.2019 SOLA
Innføring i livsløpsvurdering (LCA) 28.05.2019 OSLO
Innføring i livsløpsvurdering (LCA) 15.10.2019 OSLO

Siste fra Energibloggen

Aktuelt