Fagfeltene energi og klima er viktige for mange av Teknas medlemmer, og for samfunnet. I løpet av de siste par årene har Tekna gjennomført over hundre møteplasser med tema knyttet til klimateknologi, sirkulær økonomi og klimavennlige bransjeløsninger, der du kan dele eller hente innsikt du kan ta med deg tilbake til din studie- eller jobbhverdag. Vi jobber og lobber også både nasjonalt og internasjonalt for at regjeringen skal bevilge penger til karbonfangst – et stort og viktig ingeniørprosjekt hvor våre medlemmer har en sentral rolle. Gjennom medlemskap i Tekna får du tilgang til faglige nettverk og møteplasser. Vil du holde deg faglig oppdatert? Meld deg inn!

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Hydrogen som framtidig energibærer 25.09.2019 STAVANGER
Innføring i livsløpsvurdering (LCA) 15.10.2019 OSLO
Innføring i nudging og adferdsdesign 12.11.2019 OSLO
Vern og kontrollanlegg 2019 12.11.2019 OSLO
Teknas CO2 konferanse 2020 13.01.2020 FORNEBU

Siste fra Energibloggen

Aktuelt