Unngå luftlekkasjer

Byggbloggen

Slik hindrer du luftlekkasjer

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 30. nov. 2020

For å klare de nye energikravene i TEK17 til luftlekkasjer er det viktig å tette godt rundt gjennomføringer og i overgangen mellom bygningsdeler.

Tetting mellom mur og tre

Tetting mellom grunnmuren og ytterveggen er en kritisk detalj for å klare kravene til luftlekkasjer i både passivhus og etter de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar 2016.

Tetting i overgangen mellom yttertak og yttervegg

Et spesielt kritisk punkt når det gjelder luftlekkasjer er i overgangen mellom yttertak og yttervegg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer