Bilde av arbeidere på byggeplass

Byggbloggen

SHA på byggeplass

Tekst av Tove Rodahl 11. apr. 2013 Streaming

Byggherreforskriften
Begrepet ”sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (SHA) ble introdusert i byggherreforskriften som utkom i 1995. Forskriften dreier seg om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. I følge arbeidstilsynet beskriver byggherreforskriften «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.
Begrepet SHA benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.»

Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA) holdt kurs i Byggherreforskriften – SHA på byggeplass, den 11.april.
De første par timene av kurset ble tatt opp på video og du finner videoene nedenfor. Disse delene berører byggherreforskriftens anvendelsesområde og byggherrens plikter.

Det er advokat Ottar F. Egset ved Føyen Advokatkontor presenterer byggherreforskriftens anvendelsesområde og HMS/KS-direktør Tom Ivar Myhre i fra BackeGruppen presenterer mer om
byggherrens plikter:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer