Arbeidsverktøy for prosjekteringsledelse

Byggbloggen

Prosjekteringsledelse – mangelfull kompetanse?

Tekst av Tor Børre Mosland 22. okt. 2013 Streaming

FBA sammen med NAL arrangerte kurs i «God prosjekteringsledelse – et viktig kompetanseområde» 22. og 23. oktober i år. To av foredragene kan du se i opptak nedenfor. Presentasjonene het «Prosjektoppstart – organisering og begrepsavklaringer» og «Prosjektoppstart – prosjekteringsfaser». Begge presenteres av Grete Bergly fra Multiconsult.
Vi beklager litt høy og ujevn lyd i starten.

Prosjektoppstart – organisering og begrepsavklaringer

Vi beklager litt høy og ujevn lyd i starten.

Prosjektoppstart – prosjekteringsfaser

Prosjekteringsledelse
Prosjekteringsledelse er helt klart et viktig kompetanseområde og har lenge vært en undervurdert ledelsesfunksjon i byggeprosjekter. Ledelse og planlegging av prosjektering er viktig både for sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

Innhold, ansvar og plassering av denne funksjonen/rollen varierer, avhengig av oppdragsgivers modell for organisering av prosjektet og egen kompetanse.

I tillegg er det mange variabler som definerer rollen som prosjekteringsleder, eksempelvis;

  • Prosjektets størrelse og kompleksitet
  • Entrepriseform
  • Kontraktsstruktur

I følge Faveo prosjektledelse AS er det viktig for prosjekteringsleder å:

  • Å få arkitekter og rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og spesialrådgivere i prosjekteringen.
  • Å nå målene og skape løsningen gjennom de prosjekterendes innsats.
  • Organisere prosjekteringen, sette krav, fordele oppgaver og ansvar, etablere samarbeidsarenaer.

Det blir sagt at bak et ethvert katastrofeprosjekt i byggebransjen står dårlig utført prosjektering.
Er dette fordi de fleste i byggebransjen er selvlærte prosjekteringsledere, eller er det andre årsaker?

Det er mange aktører/miljøer som kurser og/eller mener noen om temaet, eksempelvis:

I byggeindustrien mars 2012 skriver Knut Johnny Johansen, Faveo Prosjektledelse AS: Hvor er prosjekteringslederne?
I denne artikkelen skriver han videre: «Det er ingen tvil om at hele bransjen vil nyte godt av bred fokus på prosjekteringslederen som en viktig nøkkelperson, og økt satsing på opplæring av nye.
Er dere med på et løft?»

FBA (Tekna/NITO) og NAL er med på et løft, men koordinert med bransjen!

Relaterte kurs og arrangementer