Lavenergiprogrammet-prosjektering av energieffektive bygg

Byggbloggen

Lavenergiprogrammet lever videre i Tekna og DiBK

Tekst av Tove Rodahl 29. des. 2018

Hvordan prosjektere energieffektive bygg i tråd med energikravene i TEK 17 og samtidig ivareta godt inneklima? Tekna tar dette videre.

Tekna er lidenskapelig opptatt av teknologi og realfag, og dette er fagområder som er særlig sentrale i Bygg, – anleggs – og eiendomsbransjen. Våre 77 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi, der ca. 10 000 av disse jobber innenfor nevnte bransje.

Derfor er vi i Tekna glade for å ha tatt over den delen av lavenergiprogrammet som gjelder prosjektering av energieffektive bygg (passivhus). På denne måten kan vi sammen med våre medlemmer være med på å bidra til å realisere nullutslippssamfunnet. Du finner oversikt over innholdet vi har tatt over i høyrekolonnen

DiBK viderefører kompetansearbeidet

Hvorfor energieffektive bygg?

I følge Tek 17, § 14.1 skal bygninger prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk. Dette skal bidra til at bygninger som oppføres eller oppgraderes, har et lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.

Hvorfor er det viktig å ivareta godt inneklima?

Vi tilbringer ca. 90 % av våre liv innendørs, derfor er godt inneklima viktig både i skoler, hjem og på våre arbeidsplasser. Verdens helseorganisasjon har definert inneklima gjennom inneklimafaktorene:

Tekniske og bærekraftige løsninger

For å ivareta overordnede krav i TEK 17 er det viktig å prosjektere golv, vegger og tak på en energieffektiv måte. Dette gjelder også krav til lekkasjetall og valg av materialer.

Vi har kontakt med de beste fagmiljøene i Norge og har ambisjon om å holde innholdet oppdatert i forhold til nytt regelverk etc. Gi oss tilbakemelding i kommentarfeltet dersom du har faglige innspill eller mener det er noe vi bør endre.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer