Bygninger2

Byggbloggen

Passivhus – bolig versus yrkesbygg

Tekst av Tor Børre Mosland 19. des. 2013

Myndighetene har som mål å redusere energibruk i bygg betydelig frem mot 2020. For å nå dette målet vil energikravene i byggeteknisk forskrift, TEK15 rapport   bli ytterligere skjerpet. Fra og med 1.1.2015 skal alle nye bygg (bolig og yrkesbygg) prosjekteres og bygges som passivhus, og fra 2020 nesten – nullenerginivå.

Passivhusstandarden for bolig – NS3700 er et godt hjelpemiddel og setter fire sentrale krav som skal oppfylles og dokumenteres før et bygg (bolig) kan sies å være i henhold til standard for passivhus. Disse kravene gjelder varmetapstall, komponenter, oppvarmingsbehov og fornybar energi.

I et passivhus tar man i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet:

  • Ekstra varmeisolasjon
  • Ekstra gode vinduer
  • Konstruksjoner fri for kuldebroer
  • God lufttetthet
  • Varmegjenvinning av ventilasjonsluft
  • Passivt soltilskudd.

 Når det gjelder bolig er passivhus relativt enkelt å få til rent bygningsteknisk, men krever god planlegging, prosjektering, og håndverkere som er motivert og kan faget sitt.

Når det gjelder passivhus i forhold til yrkesbygg – NS 3701, setter denne seks sentrale krav.  Disse kravene gjelder transmisjons- og infiltrasjonstap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning, komponenter og luftmengder.

Skal vi bygge ”tusenvis” av yrkesbygg som tilfredsstiller krav til passivhus (yrkesbygg) må vi bruke aktive tekniske løsninger og energioptimal behovsstyrt ventilasjon.

Se foredrag av Mads Mysen hos SINTEF.

Energioptimal behovsstyrt ventilasjon er også tema på fremtidens bygninger i anledning kursdagene.

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer