Matrialet tre

Byggbloggen

Miljøvennlig materialbruk

Tekst av Perann Sylvia Stokke 28. feb. 2017 Streaming

Hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. Se opptak fra miniseminar:

Gjør mer bevisste og miljøvennlige materialvalg

I samarbeid med Norske arkitekters landsforbund holdt FBA kurs om hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg.

Opptak fra de to første foredragene ligger nedenfor:

Materialbruk, helse og innemiljø

Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide
Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter

Erfaringer fra Nasjonalmuseet – fokus på kjemiske produkter
Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

Kurset: Miljøvennlig materialvalg

I flere år har miljøfokuset i hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget.
Målet med kurset var å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å velge gode, miljøvennlige materialer. I løpet av kurset fikk man se på kriterier for valg, forskriftskrav og krav i sertifiseringssystemer, innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som har størst utslag, faser og strategier i planleggingen samt flere konkrete eksempler. Følg med på kurs.arkitektur.no for tilsvarende kurs i fremtiden.

{   "ImageName": "",   "ImageCaption": "Åsveien skole, Eggen arkitekter, foto arkitekten" }
Åsveien skole, Eggen arkitekter, foto arkitekten

Se opptak fra tidligere frokostmøter i regi av Tekna Bygg og anlegg eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen bygg og anlegg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer