Byggbloggen

Lavenergihus i nett-TV

Tekst av Tove Rodahl 25. nov. 2011

I NRK-serien «Solgt!» er konseptet egentlig en konkurranse mellom meglere som skal gjette salgspris på tre boliger i et, for dem, ukjent område.

NRK-programmet Solgt!
Fra NRK-programmet Solgt!, som i denne episoden tar for seg 3 ulike lavenergihus

En episode i denne serien er imidlertid interessant i forhold til lavenergihus. Det tar for seg byggekostander på tre ulike lavenergihus og peker på interessante forskjeller. Husene er et passivhus med balansert ventilasjon og to «pustende» miljøhus. Alle husene er nye, bygd i 2010 eller 2011.

Passivhuset som presenteres har utrolig store fine vindusflater i forhold til hva man forbinder med passivhus. Huset har et strømforbruket for kr. 10000,-/år.

Det ene miljøhuset er bygd med fokus på minst mulig energibehov og minst mulig CO2-avtrykk. Det er et pustende hus i massivtre som er godt isolert ved hjelp av tunge materialer med høy varmekapasitet. Elektrisitetsforbruket er på 5000kWh, omtrent 1/6 av forbruket til vanlige hus.

Det siste lavenergi miljøhuset er spesielt tilrettelagt for allergikere. Fokuset har vært å få det kjemikaliefritt og man har brukt naturlige ubehandlede matrialer med minst mulig avgasser. Det er tenkt på husets livsløp og hele huset er 98% nedbrytbart.

Det er interessant at begge miljøhusene i følge programmet har lavere byggekostnader og de benytter mindre energi enn passivhuset (begge har et forbruk på 5000kWh).

Er det fortsatt mulig å bygge slike lavenergihus som presenteres i dette programmet i henhold til ny teknisk forskrift TEK 10?
Og blir det mulig å bygge slike hus når passivhus blir norm?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer