Universell utforming

Byggbloggen

Kompetanseplan – universell utforming

Tekst av Tove Rodahl 27. aug. 2012 Streaming

TEK10 krever universell utforming. Her presenteres en kompetanseplan som skal sikre god kvalitet i universell utforming.

Dokumentet Universell Utforming – Kompetanseplan for prosjekterende ble lansert mandag 27.august og i den forbindelse ble det holdt et frokostseminar. Det var Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, Tekna og Arkitektbedriftene som inviterte.

Kompetanseplan
foto: www.archelon.no

Universell utforming kom som et krav i TEK10.
Overordnet målsetning i ny plan-og bygningslov (2008/2010) sier at
«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekst-vilkår og estetisk utforming av omgivelsene.»

Frokostseminaret orienterte om bakgrunn og behov for kompetanseplanen. Kompetanseplanen ble presentert av prosjektleder arkitekt MNAL Gunn Schmitthenner, Poulsson & Plan arkitekter. I tillegg ble det holdt innlegg om erfaringer og utfordringer knyttet til universell utforming fra prosjekterende i ulike bransjer.

Video fra frokostseminaret:

Det var mulig å følge foredraget direkte på nett og i den forbindelse ble det sendt inn noen interessante spørsmål/diskusjonstemaer rundt emnet, som for eksempel:

Må all boligmasse være universell tilgjengelig?
«Erlend» tok opp spørsmålet om det er nødvendig at 100% av boligmassen skal ha universell utforming? Han stiller spørsmålet om det ikke vært bedre at en gitt prosentandel, si 60% hadde vært universelt utformet, for å muliggjøre bygg av små, «billige» boliger sentralt med tanke på studenter og førstegangsetablerere. Erlend er enig i at også studenter og førstegangskjøpere kan ha behov for universell tilgjengelighet, men mener at det viktigste er at uteområdene må være tilpasset alles behov og at bare en mindre del av boligmassen i slike boligprosjekter trenger å være universelt utformet.

Landskapsarkitekter inn tidlig
«Daniel» peker på topografi og problematikk med å plassere bygg på tomt og spør om det ikke blir viktigere og viktigere å konsultere landskapsarkitekter i begynnelsen av prosjekter, heller enn i etterkant for å «fikse» utearealene?

Hver kommune, sin veileder?
«Janne» stiller spørsmålet om hvorfor Oslo kommune skal lage sin egen veileder? Det burde og er vel DIBK sin jobb!? Hvis hver kommune skal ha sin egen veileder, hvordan blir byggesøknadene da?

Insentiver for byggenæringen?
Tilslutt spør «Alice» om det ikke kunne være en god ide at man fikk støtte i form av skatte- eller moms-fritak for bygging av universelt utformede bygg?

Kom gjerne med dine kommentarer til spørsmålene eller temaet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer