Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Width_1272.height_611.mode_crop.Anchor_middlecenter

Tema: Bygg

Klimagassregnskap

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Publisert: 28. des. 2018

Du kan beregne klimagassutslippene fra byggeprosjektet ditt. Statsbygg har utviklet en helhetlig metode på klimagassutslipp.no

Statsbygg har utviklet en helhetlig metode for klimagassberegninger for bygg. På klimagassregnskap.no kan du beregne klimagassutslippene fra byggeprosjektet ditt.

Klimagassregnskap.no er en web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Modellen gjør det mulig å beregne byggets klimagass-fotavtrykk.

Klimagassregnskap brukes til både til å planlegge og dokumentere

Utslippsberegningene inkluderer materialbruk, energibruk og transport i driftsfasen, samt energibruk og transport i byggefasen i et livsløpsperspektiv. Modellen kan brukes som både planleggings- og dokumentasjonsverktøy. Den kan også brukes til å undersøke hvilke kilder som bidrar mest, og hvilke tiltak og endringer som vil redusere utslippene.

Når et bygg er ferdig prosjektert, kan klimagassregnskap.no brukes til å dokumentere oppnådde utslippsreduksjoner. Disse kan sammenlignes med andre tilsvarende prosjekter.

Klimagassanalyser er obligatorisk i alle Statsbyggs nybyggsprosjekter

Kimagassregnskap.no er et sentralt hjelpemiddel for å redusere miljøbelastningen i Statsbyggs prosjekter. Statsbygg har innført obligatorisk bruk av klimagassanalyser i alle nybyggprosjekter. Klimagassregnskap.no er gratis i bruk, og er den er den mest brukte modellen for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter i Norge i dag. Første versjon ble lansert i 2007 og modellen har vært under kontinuerlig utvikling siden da.

Mulig å legge inn EPDer for materialer

I november 2014 lanserte Statsbygg en ny versjon, betydelig oppgradert med bl.a. IFCO2, et program for import av materialmengder fra BIM-modeller og mulighet for å legge inn EPD-er for materialer. Statsbyggs ambisjon er å integrere BIM, Life cycle costs, klimagassregnskap.no (CO2 fotavtrykk), energioptimalisering og geografiske Informasjonssystemer (GIS ) for lokaliseringsstudier.

Les mer om Klimagassregnskap.no på Statsbyggs nettsider

Les også