By og vær

Byggbloggen

Klima og energi

Tekst av Tor Børre Mosland 14. feb. 2013 Streaming

Videooverført fagdag om klimatilpasning og energieffektivisering tar for seg passivhus, klimaendring og ekstremvær.

UMB og Tekna arrangerte fagdag innen fagområde BYGG den 13.februar.
Temaet var: Klimatilpasning og energieffektivisering.

Deler av fagdagen ble videooverført og du kan se et par av videoene nedenfor i denne artikkelen.

Bakgrunn
FNs klimapanel anslår en økning i den globale middeltemperaturen på mellom 1,1°C og 6,4ºC innen 2100. Dette vil i så fall trolig være den raskeste økningen på 10 000 år.
Klimaframskrivninger tilsier at det også blir varmere i Norge. Her ventes temperaturen å øke mest om vinteren og minst om sommeren.

KlimaendringHvor stor økningen blir, avhenger blant annet av størrelsen på utslippene av klimagasser. Forbruket og transportbehovet øker, og vi bruker stadig mer energi, spesielt fra kilder som kull, olje og gass. Dette skjer både i utviklingsland, som ønsker å få sin del av velstanden, og i rike land.

  • Betyr dette økt ekstremvær og høyere temperatur også for Norges del?
  • Myndighetene stiller krav til passivhus fra 2015 og vurderer nullutslippsbygg fra 2030. Er økt ekstremvær tatt hensyn til i denne sammenheng?
  • Hvordan håndterer vann og avløpsetaten – Oslo kommune et klima i endring?
  • Hva menes med energieffektive renseanlegg?

Etter en kort introduksjon om FBA og Vannforeningen startet Reidun Gansgstø fra Meteorologiske Institutt fagdagen med et interessant og skremmende bilde av klimaendringer i dag og i fremtiden.
Se video av Reidun Gangstø sin presentasjon.

Så fulgte et foredrag om Energieffektivisering og klimatilpasning i byggenæringen ved Anders-Johan Almås, Multiconsult as:

Anders-Johan Almås sin presentasjon i PDF finner du her.

Deretter fulgte Magnus Olsen fra Vann og avløpsetaten i Oslo kommune opp med en presentasjon om Vann- og avløpsetatens sentrale roller i å håndtere et klima i endring:

Magnus Olsen sin presentasjon i PDF finner du her.

Vibeke Rasmussen fra Kruger Kaldnes holdt en presentasjon om Energieffektive renseanlegg. Hun ble ikke filmet, men hennes presentasjon finner du her.

Tilslutt en kort videopresentasjon om FBA:

Kort PDF-presentasjon av FBA

Relaterte kurs og arrangementer