Concrete with a view

Byggbloggen

Karbonopptak i betong

Tekst av Tove Rodahl 1. sep. 2014 Streaming

Få med deg videoopptakene fra det faglige møtet Norsk Betongforening holdt om «karbonopptak i betong», den 10.sept.14.

Betong tar opp CO2 og påvirker således CO2 regnskapet vårt positivt. Denne naturlige prosessen kalles karbonatisering. Prosessen har vært kjent i mer enn 100 år og er godt dokumentert. I følge Wikipedia bidrar karbonatisering positivt til et CO2 regnskap, men kan være uheldig i forhold til at armeringsjern begynner å ruste når betongen blir mindre basisk enn pH 9,5. Betong er i utgangspunktet svært basisk (pH 11-13), men karbonatiseringen beveger seg som en front gjennom betongen, frigjør CO2 og gjør betongen mindre basisk. Bransjen møter denne utfordringen ved å benytte rett betongkvalitet og ved å dimensjonere betonglaget for hele konstruksjonens levetid.

Temaet her er den positive miljøeffekten ved karbonatiseringen. Med de siste årenes økte fokus på CO2 avtrykk i produkters livsløp, er denne interessant. Den positive miljøeffekten eskaleres når betong knuses, noe som ytterligere kan legges inn i miljøregnskapet for livsløpet til en betongkonstruksjon som rives.

Norsk Betongforening har utarbeidet en rapport ”Karbon opptak i betong – en studie i CO2 opptak fra karbonatisering i norske betongkonstruksjoner og inkludering av CO2 opptak i miljøregnskap”(nr.4, juni 2014). Rapporten danner bakteppet for det åpne faglige møtet som stiller spørsmålet om det er grunnlag for å ta inn karbonatiseringen som en positiv faktor i et livsløps miljøregnskap (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD).

Se opptakene fra møtet

Første klipp er veldig kort, mens klipp nr.2 har et kort utfall av lyd:


Les også

Relaterte kurs og arrangementer